Je vaše auto schopné nielen rozbehnúť sa, ale aj bezpečne zastaviť?

Je vaše auto schopné nielen rozbehnúť sa, ale aj bezpečne zastaviť?

Každé auto by sa nemalo vedieť len plynulo a v rámci možností bezpečnej jazdy aj relatívne rýchlo rozbehnúť, ale čo je ešte dôležitejšie, bezpečne zastaviť za čo najkratší čas a s čo najkratšou brzdnou dráhou. K tomu je potrebný dobrý technický stav „pohybového“ aj brzdového ústrojenstva automobilu.

 

Funkčný zotrvačník zabezpečí, že chod vášho auta nebudú sprevádzať nepravidelnosti

 

Pre rozbeh auta nie je potrebný len motor, ale je potrebné jeho výkon preniesť na poháňanú nápravu, či nápravy. A zároveň zabezpečiť, aby chod auta nebol nepravidelný a „kostrbatý“. A práve na zmierňovanie týchto nepravidelností v chode piestového motora slúži zotrvačník.

 

Ak by ste ho chceli hľadať, nachádza sa na konci kľukového hriadeľa, kde na svoju „prácu“ využíva kinetickú energiu. Okrem spomínaného zmierňovania nepravidelností v chode motora zotrvačník vyrovnávaním kompresných zdvihov zabraňuje tomu, aby trpela celá spojková sada.

 

Nezabúdajte na pravidelnú kontrolu brzdového systému

 

Keď už sme sa plynulo rozbehli, bude potrebné aj rovnako plynulo a hlavne bezpečne auto zastaviť. Preto je zo všetkých súčastí každého automobilu zrejme najdôležitejší technický stav brzdového ústrojenstva. Každé indície, ktoré môžu signalizovať nejaké poškodenie súvisiace s brzdami, preto neradno podceňovať a čo najskôr skontrolovať, aby nedošlo k ohrozeniu posádky auta.

 

To platí aj v prípade, že spozorujete čo i len minimálny únik kvapaliny z brzdového systému. V takom prípade okamžite skontrolujte (alebo dajte skontrolovať) tesnenia a prachové manžety a v prípade potreby ich vymeňte.

 

Aspoň vizuálne sa dá brzdový systém skontrolovať pri pravidelnom prezúvaní. Pri ňom totižto máte brzdový kotúč a brzdové platničky ako na dlani. A ak už na brzdovom kotúči spozorujete viditeľné opotrebovanie a brzdové platničky ste menili súčasne s kotúčom, môžete si byť istý, že platničky budú na tom ešte horšie. Ich životnosť je totižto zhruba trojnásobne kratšia ako životnosť brzdových kotúčov.

 

Zdroj obrázka:

 

Autor: pdsci / Shutterstock.com

0Shares
Automobilový priemyseľ