Financovanie centier pre deti má viac zohľadňovať potreby detí so zdravotným znevýhodnením, navrhujú poslanci za SaS

Financovanie centier pre deti má viac zohľadňovať potreby detí so zdravotným znevýhodnením, navrhujú poslanci za SaS

19.11.2023 (SITA.sk) – Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký a Branislav Grӧhling predložili do parlamentu návrh novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Návrh zvýšiť financovanie

Od marca budúceho roka navrhujú zvýšiť financovanie pre miesta v špecializovaných skupinách, v ktorých sú umiestnené deti s nepriaznivým zdravotným stavom.

Práve ich nepriaznivo sa vyvíjajúci zdravotný stav je podľa poslancov príčinou ich umiestnenia do týchto špecializovaných skupín vzhľadom na špecifické potreby súvisiace so starostlivosťou o tieto deti.

Centrum pre deti a rodiny nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.

Odlišné dôvody

Potreby a v konečnom dôsledku aj dôvody umiestnenia detí v centrách sú odlišné. Špecifickou kategóriou deti v centrách pre deti a rodiny sú deti so zdravotným znevýhodnením.

Centrum môže starostlivosť o dieťa zabezpečiť v špecializovanej samostatnej skupine, len ak ju nemožno zabezpečiť v profesionálnej náhradnej rodine alebo v samostatnej skupine.

„Financovanie centier nemožno považovať za dostatočne zohľadňujúce potreby detí so zdravotným znevýhodnením,“ tvrdia poslanci za SaS.

Finančný príspevok

Finančný príspevok sa poskytuje na každé miesto určené plánom vo výške preukázaných skutočných výdavkov na tieto miesta.

Príspevok je pritom najviac vo výške súčinu počtu miest určených plánom a sumy priemerných bežných výdavkov na každé miesto vo všetkých centrách za predchádzajúci kalendárny rok.

Hovoríme o takzvanom systéme priemerky. Súčasný systém financovania centier nerozdeľuje, či hovoríme o deťoch s alebo bez zdravotného znevýhodnenia,“ upozorňujú.

Maximálnu, zákonným mechanizmom určenú sumu finančného príspevku preto poslanci za SaS navrhujú zvýšiť o 40 % v prípade miest v špecializovanej samostatnej skupine.

Ide o deti s duševnou poruchou a deti, ktorým je potrebné vzhľadom na ich zdravotný stav poskytovať osobitnú starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine.

Viac k témam: Centrum pre deti a rodiny, Finančný príspevok, Poslanci, Zdravotne znevýhodnené deti
Zdroj: SITA.sk – Financovanie centier pre deti má viac zohľadňovať potreby detí so zdravotným znevýhodnením, navrhujú poslanci za SaS © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Ekonomika