Máte podnet? Magistrát ho chce vyriešiť čo najrýchlejšie

Máte podnet? Magistrát ho chce vyriešiť čo najrýchlejšie

Magistrát Bratislavy sľubuje, že riešenie aspoň niektorých občianskych podnetov bude odteraz omnoho rýchlejšie. Od 1.septembra totiž Magistrát prišiel s novou službou pod názvom Rýchle zásahy. Má ísť o riešenie rýchlo spracovateľných podnetov do 72 hodín. Podnety bude možné nahlasovať cez online formulár na webovej stránke hlavného mesta na podstránke rýchlych zásahov, kde sú podnety kategorizované podľa svojho zamerania. Hlavné mesto spúšťa túto službu v spolupráci s portálom Odkaz pre starostu.

Podnety na riešenie rýchlym zásahom do 72 hodín sú podľa Magistrátu rozdelené podľa zamerania na 9 kategórií: nedostatočne pokosená trávnatá plocha, suchá zeleň v havarijnom stave, zlomený konár v havarijnom stave, neorezaná prícestná zeleň, preplnený alebo poškodený kôš, chýbajúci alebo poškodený kanalizačný poklop, znečistený chodník, cesta, cyklotrasa, schody, poškodené dopravné značenie (vertikálne) a nefunkčný semafor.

Podľa primátora Bratislavy M. Valla, ale „Niektoré opravy v meste, bohužiaľ, nie je možné zrealizovať zo dňa na deň. No tie, pri ktorých to možné je, chceme robiť ešte efektívnejšie! A na to sú tu Rýchle zásahy na riešenie drobných opráv na uliciach v správe mesta v priebehu 72 hodín od ich nahlásenia. Budeme veľmi radi, ak aj vďaka vašej všímavosti prinesieme rýchle, no dôležité zlepšenia vo vašom susedstve.“

Podnety týkajúce sa celomestských tém čistoty a zelene, údržby komunikácií či poškodeného alebo zničeného mestského mobiliáru sa budú vyhodnocovať v spolupráci s odbornými oddeleniami magistrátu a pracovníkmi mestského Komunálneho podniku. Tí budú vaše podnety operatívne riešiť a pracovať na odstránení nahlásených nedostatkov v čo najkratšom čase do 72 hodín.

Pre nahlásenie podnetu treba priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu kvôli urýchleniu identifikácie podnetu a potvrdeniu vierohodnosti podnetu označenom na „Rýchly zásah“.

Vo výnimočných prípadoch, ako sú zhoršené poveternostné podmienky alebo iné nepredvídateľné okolnosti, sa môže doba riešenia podnetu ale predĺžiť.

Nahlásiť podnet

(il.foto: Wikipedia)

0Shares
Slovensko Správy z domova