Nitra sa pustila do kompostovania

Nitra sa pustila do kompostovania

Dôkazom toho je fakt, že v uplynulých dňoch pribudol na Chrenovej, na Lipovej ulici komunitný kompostér na kuchynský bioodpad. Ten je súčasťou už zriadeného komunitného kompostoviska. „Na základe výsledkov prieskumu, ktorý mesto realizovalo v letných mesiacoch vzišiel záujem ďalších domácností z bytového domu na Lipovej ulici o poskytnutie kompostéra na kuchynský bioodpad,“ hovorí Martin Pavelka z odboru životného prostredia. Kompostér bude určený pre všetkých obyvateľov bytového domu Lipová č. 2., 4., 6., 8. a10. Zriadenie komunitného kompostoviska financovalo Mesto Nitra v rámci programu Kompostujeme v Nitre.

Záujem zo strany občanov, ktorí bývajú na sídliskách je pomerne veľký. Ďalších viac ako 20 komunitných kompostovísk preto plánuje mesto Nitra zriadiť ešte do konca tohto roka.

„Domáce a komunitné kompostovanie je najekologickejší a najprirodzenejší spôsob zhodnocovania bioodpadov. Prispieva k znižovaniu množstva zmesových komunálnych odpadov, ktoré sa ukladajú na skládku odpadov, podieľa sa na znižovaní produkcie skládkových plynov, ako metán, oxid uhličitý a dusík a v konečnom dôsledku bojuje proti globálnemu otepľovaniu,“ dodáva Pavelka.

0Shares
Slovensko Správy z domova