Parlament rokuje o zrušení verejnoprávnej RTVS, zmenami prejdú aj mediálne služby

Parlament rokuje o zrušení verejnoprávnej RTVS, zmenami prejdú aj mediálne služby

20.6.2024 (SITA.sk) –
aktualizované 20. júna, 10:51

Poslanci parlamentu začali rokovať o zrušení verejnoprávneho média Rozhlas a televízia Slovenska. To má nahradiť Slovenská televízia a rozhlas. Zmeny do parlamentu predložilo ministerstvo kultúry. Materiál deklaruje zámer vytvoriť novú inštitúciu, ktorá bude objektívne napĺňať verejnoprávny charakter vysielania.

Navrhované zmeny vyplývajú z negatívnych skúseností vyplývajúcich z aplikácie zákona o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a komparácie skúseností z fungovania verejnoprávnych inštitúcií v zahraničí, predovšetkým v Európe,“ píše sa v ňom.

Rozvoj televízie aj rozhlasu

Rovnako zdôrazňuje, že rozhlas a televízia sa formálne nerozdelia, no vytvoriť by sa mal priestor na samostatný rozvoj oboch. Zmeny by podľa rezortu mali prispieť k vyššej flexibilite, návrh prináša i nové prvky a kombináciu verejného a súkromného práva do procesu voľby i odvolávania riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa aj procesu utvárania Rady Slovenskej televízie a rozhlasu. Zavedie sa i nový poradný orgán rady.

Predložený návrh zákona vychádza z podnetov laickej i odbornej verejnosti apelujúcej k bezodkladnému zlepšeniu plnenia základných funkcií verejnej služby s cieľom vyššej objektívnosti vysielania, najmä v oblasti spravodajstva a publicistiky, ako aj zo záverov pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorý bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Po skončení medzirezortného pripomienkového konania pristúpil predkladateľ k zásadnejším zmenám návrhu zákona,“ uvádza ministerstvo kultúry v materiáli.

Zákon o mediálnych službách

Poslanci tiež diskutovali o návrhu na skrátené legislatívne konanie k vládnej novele zákona o mediálnych službách.

Rada pre mediálne služby (RpMS) by mala na Slovensku po novom plniť rolu koordinátora digitálnych služieb. Návrh predložený Ministerstvom kultúry SR je implementáciou viacerých nariadení Európskej únie, ktoré sa týkajú digitálnych služieb.

Bezpečnejší online priestor

Akt o digitálnych službách je novou celoeurópskou reguláciou internetového obsahu v rámci poskytovania sprostredkovateľských služieb, ktorá zavádza nové harmonizované pravidlá pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb vrátane sociálnych sietí, online trhovísk, internetových vyhľadávačov, webhostingových a cloudových služieb, online cestovných a ubytovacích platforiem, obchodov s aplikáciami a iných typov online platforiem,“ ozrejmuje materiál.

Rezort doplnil, že cieľom predmetnej úpravy by malo byť budovanie bezpečnejšieho a transparentnejšieho online prostredia, zlepšenie podmienok poskytovania cezhraničných sprostredkovateľských služieb, aj lepšia ochrana spotrebiteľov a užívateľov v online priestore.

Obsahuje aj opatrenia na efektívnejší boj proti nezákonnému šíreniu online obsahu, či nové povinnosti pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb.

Viac k témam: parlamentná schôdza, zákon o mediálnych službách, zrušenie RTVS
Zdroj: SITA.sk – Parlament rokuje o zrušení verejnoprávnej RTVS, zmenami prejdú aj mediálne služby © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko