Nástrahami výletov či letných dovoleniek sú úrazy – poistovňa MetLife na to flexibilne reaguje

Nástrahami výletov či letných dovoleniek sú úrazy – poistovňa MetLife na to flexibilne reaguje

26.6.2023 (SITA.sk) – Príchodom leta a prázdnin prichádza aj obdobie väčšej odvahy a menšej opatrnosti. Nástrahami výletov či dovoleniek sú úrazy, ktoré ročne pripútajú na nemocničné lôžko až 60.000 ľudí na Slovensku.

V roku 2021 zdravotnícke zariadenia nahlásili 58.909 hospitalizácií na základe úrazu, pričom išlo o 31.890 mužov a 27.019 žien. V pozorovanom päťročnom období rokoch 2017 až 2021 hospitalizácie zapríčinené úrazmi každoročne klesali. Pokles počtu takýchto úrazov bol zaznamenaný v rámci pandemických rokov 2020 a 2021. Vyplýva to z oficiálnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) za rok 2021.

S letom sú spojené dovolenky, výlety či športové aktivity, na ktoré sa tešíme celý rok. Ako sa hovorí, opatrnosti nikdy nie je dosť a to nikde. Najčastejšie podľa NCZI došlo v roku 2021 k úrazom s následkom hospitalizácie z dôvodu pádu (67 %). Nasledovali iné vonkajšie príčiny náhodného poranenia či dopravné nehody. V prípade pádov pritom dominovalo domáce prostredie (48,3%) a v prípade dopravných nehôd bola najčastejšou príčinou následok úrazu pri nehodách bicyklistov. Ako uvádza NCZI, kým každoročne najviac hospitalizovaných následkom úrazu pri páde býva u 65 a viacročných, na druhej strane najvyšší počet úrazov pri dopravnej nehode v roku 2021 utrpeli 25 až 44-ročné osoby.

„Našim klientom poskytujeme dvojnásobné poistné plnenie pri úrazoch zapríčinených dopravnými nehodami. V roku 2022 sme najčastejšie plnili úrazy pri dopravných nehodách chodcov a cyklistov, až po nich nasledovali vodiči motorových vozidiel,“ uviedla produktová špecialistka MetLife Slovensko Martina Bľandová.

Zvýšenú úrazovosť počas leta spôsobuje aj tzv. zmena alebo neznalosť prostredia a to napríklad keď mestské deti idú na prázdniny k starým rodičom na vidiek. Zároveň je to precenenie síl pri športových aktivitách, ktorým sa nevenujeme pravidelne, ako aj menšia obozretnosť.

S úrazmi je spojená nielen nepríjemná bolesť a možné následky, ale aj výpadok príjmu v čase rekonvalescencie. Podľa NCZI priemerná doba hospitalizácie ľudí s úrazmi bola v roku 2021 5,9 dňa. Pri úrazovom poistení MetLife vypláca denné odškodné za liečenie úrazov s dobou liečenia už od 4 dní. Toto poistenie pomôže zmierniť výpadok príjmu poisteného alebo rodiča, ktorý sa stará o dieťa po úraze. Najčastejšie poistné plnenia z Poistenia denných dávok za liečenie úrazu sú pomliaždenia (napr. chrbtice, kĺbov, ramena), za nimi nasledujú podvrtnutia, natrhnutia kolenných väzov a rôzne vykĺbenia.

„Vážnejšie následky úrazov a dlhšiu dobu liečenia spôsobujú rôzne zlomeniny. Spomínam si na jedného klienta, ktorý pádom z kolobežky utrpel zlomeninu oboch kostí predkolenia s posunom, ktoré si vyžiadalo repozíciu (napravenie posunutých kostí). Liečil sa vyše pol roka, vyplatili sme mu poistné plnenie za 185 dní vo výške 1850 eur. Najvyššie poistné plnenie z tohto poistenia bolo vo výške až 7000 eur vodičovi, ktorý pri dopravnej nehode utrpel vážne poranenie miechy,“ priblížila Bľandová.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.

Informačný servis

Viac k témam: PR, Úrazy
Zdroj: SITA.sk – Nástrahami výletov či letných dovoleniek sú úrazy – poistovňa MetLife na to flexibilne reaguje © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko