Novela zákona má zrýchliť procesy obstarávania, umožniť to má výnimka zo zákazu uzavrieť zmluvu

Novela zákona má zrýchliť procesy obstarávania, umožniť to má výnimka zo zákazu uzavrieť zmluvu

16.5.2021 (Webnoviny.sk) – Zrýchlenie a zjednodušenie verejného obstarávania je hlavným cieľom návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Legislatívny návrh predložil vicepremiér Štefan Holý.

Umožniť by to mala okrem iného výnimka zo zákazu uzavrieť zmluvu, ak sa podá námietka v postupe zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác v hodnote od jedného milióna eur do 5,35 milióna eur.

Jednotná elektrická platforma

Verejné obstarávanie má skrátiť aj to, že sa vracia k bývalému modelu jednoinštančného administratívneho konania na úrade, ktoré bude spojené s možnosťou súdneho preskúmania zákonnosti vydaných rozhodnutí.

Návrhom novely sa má zaviesť jednotná a verejne dostupná elektronická platforma na proces verejného obstarávania a pre všetky podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Vicepremiér Holý očakáva aj zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách.

Transparentnosť má posilniť aj obmedzenie možnosti verejných funkcionárov ako konečných užívateľov hospodárskych subjektov získať prostredníctvom verejného obstarávania kontrakty.

Finančný limit pre zákazky

Administratívnu záťaž má znížiť úprava povinnosti zverejňovať súhrnné správy o zmluvách, ktorých uzavretie nepodlieha pôsobnosti zákona so zmluvnými cenami vyššími ako 10-tisíc eur. Táto povinnosť sa predĺži z troch mesiacov na pol roka.

Legislatívny návrh prináša aj finančný limit pre zákazky malého rozsahu, ktoré nespadajú do pôsobnosti zákona. Limit sa má zvýšiť z 5-tisíc eur na 10-tisíc eur. Holý chce novelou odstrániť v prípade dotovaných subjektov pri nadlimitnom verejnom obstarávaní tzv. národný goldplating.

Pre podnikateľské subjekty sa majú uvoľniť pravidlá verejného obstarávania v prípade, ak získali na realizáciu podnikateľskej činnosti dotáciu. Tieto firmy sa odbremenia aj od výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním zo strany Úradu pre verejné obstarávanie SR. Nevyhnú sa ani dohľadu iných inštitúcií, napríklad Najvyššieho kontrolného úradu.

Zelené obstarávanie

Obstarávateľ bude mať možnosť si uplatniť zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy. Okrem toho firma sa bude dať vylúčiť z verejného obstarávania kedykoľvek, a to nielen pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ale aj pred podpisom zmluvy.

Súčasťou ponuky už budú môcť byť aj kópie či skeny dokladov. Novinkou by malo byť, že ak sa využije dynamický nákupný systém, tak sa nezverejnia zápisnice z otvárania ponúk ani otváranie ponúk nebude verejné.

Návrh tiež hovorí o zelenom obstarávaní. Má sa vymedziť medzi základnými pojmami environmentálny aspekt, ktorý sa premieta do ďalších inštitútov verejného obstarávania. Novela zavádza v tejto súvislosti aj povinnú kvótu na verejné obstarávanie nielen s použitím sociálneho hľadiska, ale aj environmentálneho. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2022.

Viac k témam: novela zákona, verejné obstarávanie, zelené verejné obstarávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Novela zákona má zrýchliť procesy obstarávania, umožniť to má výnimka zo zákazu uzavrieť zmluvu © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko