Poslanci prerokujú zmeny v zákone o mediálnych službách v skrátenom legislatívnom konaní

Poslanci prerokujú zmeny v zákone o mediálnych službách v skrátenom legislatívnom konaní

20.6.2024 (SITA.sk) – Poslanci parlamentu prerokujú vládnu novelu zákona o mediálnych službách v skrátenom legislatívnom konaní. Rada pre mediálne služby (RpMS) by mala na Slovensku po novom plniť rolu koordinátora digitálnych služieb.

Návrh predložený Ministerstvom kultúry SR je implementáciou viacerých nariadení Európskej únie, ktoré sa týkajú digitálnych služieb.

„Akt o digitálnych službách je novou celoeurópskou reguláciou internetového obsahu v rámci poskytovania sprostredkovateľských služieb, ktorá zavádza nové harmonizované pravidlá pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb vrátane sociálnych sietí, online trhovísk, internetových vyhľadávačov, webhostingových a cloudových služieb, online cestovných a ubytovacích platforiem, obchodov s aplikáciami a iných typov online platforiem,“ ozrejmuje materiál a dopĺňa, že cieľom predmetnej úpravy by malo byť budovanie bezpečnejšieho a transparentnejšieho online prostredia, zlepšenie podmienok poskytovania cezhraničných sprostredkovateľských služieb, aj lepšia ochrana spotrebiteľov a užívateľov v online priestore.

Boj proti nezákonnému šíreniu obsahu

Obsahuje aj opatrenia na efektívnejší boj proti nezákonnému šíreniu online obsahu, či nové povinnosti pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb.

Na základe nariadenia EÚ členské štáty mali do 17. februára tohto roka určiť koordinátora digitálnych služieb, ktorý by dohliadal na napĺňanie predmetného nariadenia.

Určený koordinátor by mal zabezpečovať koordináciu úloh na vnútroštátnej úrovni, a tiež prispieť k efektívnemu a konzistentnému presadzovaniu daného nariadenia. Kritériom na túto funkciu je nezávislosť od verejných aj súkromných subjektov.

Najvhodnejší kandidát na plnenie úloh

„V podmienkach Slovenskej republiky je najvhodnejším kandidátom na plnenie týchto úloh nezávislý národný regulačný orgán v oblasti mediálnych služieb, a to Rada pre mediálne služby, ktorá môže nadviazať na doterajší výkon pôsobnosti vo vzťahu k platformách na zdieľanie obsahu a platformám na zdieľanie videí,“ uvádza materiál.

Navrhované je aj rozšírenie pôsobnosti regulátora o nové kompetencie v digitálnej oblasti, a tiež posilnenie jeho personálnych, finančných a technických zdrojov.

„Hlavnými dôvodmi navýšenia zdrojov sú komplexnosť budúcich právnych predpisov, rozšírenie jurisdikčného dosahu, včasné a účinné presadzovanie práva, využitie technologických kapacít na monitorovanie a regulovanie digitálnych služieb či aktívna participácia zainteresovaných subjektov,“ píše sa v materiáli.

Konanie voči Slovensku

Novela implementuje aj pravidlá týkajúce sa spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb. Predmetné nariadenie sa uplatňuje na poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb a internetové vyhľadávače, napríklad online trhoviská, obchody s aplikáciami, sociálne médiá podnikateľov, či porovnávače cien.

„Cieľom tejto regulácie je zvýšiť spravodlivosť a transparentnosť online podnikateľského prostredia, ktoré podnikom umožňuje cezhraničné pôsobenie na vnútornom trhu EÚ. Nariadenie (EÚ) 2019/1150 zavádza viaceré povinnosti pre online sprostredkovateľské služby a online vyhľadávače, ktoré majú predchádzať škodlivým obchodným praktikám platforiem voči komerčným užívateľom obmedzujúcim vnútroštátny a cezhraničný online predaj s negatívnym dosahom na spotrebiteľov v EÚ,“ uvádza sa v materiáli, podľa ktorého presadzovanie tohto nariadenia na Slovensko dosiaľ spočívalo na súdoch, v dôsledku čoho aj Európska komisia začala konanie voči Slovensku pre porušenie zmlúv.

Viac k témam: parlamentná schôdza, Poslanci, Rokovanie NR SR, zákon o mediálnych službách
Zdroj: SITA.sk – Poslanci prerokujú zmeny v zákone o mediálnych službách v skrátenom legislatívnom konaní © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko