Rozhovor pre SlovenskoAktuálne: „Slovensko neposkytlo domov žiadnym utečencom,“ Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciám (IOM) na slovenskom

Rozhovor pre SlovenskoAktuálne: „Slovensko neposkytlo domov žiadnym utečencom,“ Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciám (IOM) na slovenskom

Zisťovali sme ako je to s migrantmi na slovenskom priamo od Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na slovenský. Rozhovor je síce krátky, ale sú tam dôležité informácie, aby sme teda vedeli ako to bolo aj v roku 2018 čo sme Vám priniesli článok z rubriky retro pred pár dňami.

– Slovensko sa ako členský štát Európskej únie rozhodlo ešte v roku 2018 poskytnúť dočasný domov pre 250 utečencov. Malo to byť na dobu najviac 6 mesiacov. Následne mali byť umiestnení do svojho cieľa cesty. Máte informácie aký bol ich následný osud?

 

Podľa našich informácii Slovensko v roku 2018 neposkytlo dočasný domov žiadnym utečencom.

 

– Viete nám poskytnúť informáciu za prvý polrok 2019 o počte utečencov, ktorí prechodne zdržiavali na území Slovenska a aká bola ich cieľová stanica?

Nemám žiadne informácie o utečencoch, Ktory by sa v prvo polroku 2019 dočasne nachádzali na území SR.

 

– Pre lepšie pochopenie danej problematiky nám, prosím, môžete priblížiť cestu utečencov od ich zadržania na území Slovenska až po ich cieľovú destináciu, kde sa títo ľudia zdržujú, resp. zdržiavajú a kto hradí ich náklady (výška?) na pobyt?

 

Všetky Žiadosti o udelením azylu podanej na území Slovenskej republiky posudzuje Migračný úrad Ministerstva vnútra SR. Žiadatelia o azyl ŠÚ počas rozhodovaním o ich Žiadosti spravidla umiestnení na 30 dní do uzavretého azylového zařízení v rámci karanténnych opatrení a neskor do otvoreného azylového zařízení. Ak maju iné možnosti ubytovaním, Mozu VYUŽITIE ai rozhodujuca. Náklady spojené s pobytom v azylovom zostrojené, strava, zdravotná starostlivosť a základné hygienické potreby ŠÚ hradené z rozpočtu SR.

(Pýtal sa Štefan Čambal, odpovedala Zuzana Vatráľová)

0Shares
Rozhovory Slovensko