Teraz je na rade Pročko! Pročko by sa mal takisto ako Herák vzdať mandátu poslanca!

Teraz je na rade Pročko! Pročko by sa mal takisto ako Herák vzdať mandátu poslanca!

Farizej Pročko ohľadne Heráka v posledných týždňoch mlčí ako „voš pod chrastou“ a farizejsky dúfa, že sa mu prepečie všetko čo napáchal a nikto ho nebude vyzývať na vzdanie sa mandátu poslanca za jeho úchylné činy.

Pročko v minulosti mnohokrát vyhlasoval, že sa zúčastňoval na niektorých Herákových táboroch.

Okolo Pročka to strašne „smrdí“ a obozretnosť ohľadne Pročka je na mieste, keďže Pročko v minulosti napáchal množstvo ohavných, perverzných, úchylných činov ako bolo napríklad to, že behal holý po plnom námestí, kde bolo aj množstvo detí. Pri tomto ohavnom, perverznom čine bol Pročko aj políciou prichytený, zadržaný a policajtmi odvedený. Existujú o tom aj obrazové dôkazy.

(Foto: YouTube)

Okolo Pročka a jeho perverzných, ohavných, úchylných činov to strašne až neznesiteľne „smrdí“!

(Foto: YouTube)

Vzhľadom na Pročkovu minulosť plnú perverzností, ohavností a úchylností, za ktoré bol aj zadržaný políciou, je tu obrovské podozrenie, že Pročko sa nejakých perverzností, ohavností a úchylností mohol dopúšťať aj na Herákových táboroch. Pročko v minulosti mnohokrát vyhlasoval, že sa zúčastňoval na niektorých Herákových táboroch.

Je hanbou, že niekto ako Pročko je poslancom NR SR, s jeho minulosťou, plnou perverzností, ohavností a úchylnosti.

Okolo Pročko to strašne „smrdí“, až neznesiteľne „smrdí“.

Vzhľadom k ohavným, perverzným, uchylným činom ktoré Pročko napáchal, týmto vyzývam Pročka, aby sa vzdal mandátu poslanca NR SR!

Autor: Oliver100

0Shares
Blog Slovensko