Fínsky akademik: Švédi sa za menej ako 50 rokov stanú vo svojej krajine menšinou

Fínsky akademik: Švédi sa za menej ako 50 rokov stanú vo svojej krajine menšinou

Najnovší akademický výskum rýchlo sa meniacej demografie krajiny naznačuje, že Švédi sa za 45 rokov stanú v ich vlastnej krajine menšinou, ak bude súčasná úroveň prisťahovalectva pretrvávať.

Kyösti Tarvainen PhD, fínsky profesor a výskumný pracovník na katedre matematiky a systému na univerzite Aalto v Helsinkách, ktorý používal štandardnú demografickú metódu – takzvanú metódu kohortovej zložky – dospel k záveru, že do roku 2065 budú Švédi tvoriť menej ako polovicu populácie ak súčasná úroveň prisťahovalectva v krajine zostane nezmenená.

Ak bude v budúcom polroku pretrvávať súčasná prisťahovalecká politika, zaznamená Švédsko seizmické posuny v demografii, kultúre a spoločnosti, tvrdí Tarvainen, ktorý má doktorát z inžinierstva. Podľa akademických prognóz bude v roku 2100 toľko moslimov ako Švédov.

V úvodníku pre švédske noviny Folkbladet Tarvainen uviedol: „Švédsky parlament jednomyseľne v roku 1975 rozhodol, že Švédsko je multikultúrna krajina. V tom čase tvorili viac ako 40 percent prisťahovalcov moji krajania, Fíni. Situácia sa zmenila. V roku 2019 tvorilo 88 percent čistých prisťahovalcov osoby nezápadné a 52 percent moslimovia. V prisťahovaleckej populácii teda došlo k obrovskej kultúrnej zmene, pretože jej najväčšia skupina sa zmenila z Fínov na moslimov. “

„V skutočnosti to znamená paralelné spoločnosti s paralelnými kultúrami a spôsobmi života,“ napísal Tarvainen. „Imigranti, ktorí nie sú ochotní sa asimilovať, spôsobujú väčšinovej populácii veľa problémov. Vedú k zníženiu dôvery a sociálnej súdržnosti. “ Píše portál RMX.

Fínsky akademik ďalej navrhuje, že ak a keď sa Švédi stanú menšinou, demografické zmeny sa od tohto okamihu urýchlia až potom, pretože zahraničná väčšina pomôže uľahčiť imigráciu príslušníkom ich vlastnej etnickej skupiny.

„Významní švédski inžinieri a podnikatelia zabezpečia, aby sa švédska ekonomika nezrútila. Švédska spoločnosť a kultúra však stratí svoje vedúce postavenie. “

Tarvainen tvrdí, že monumentálny demografický posun, ktorý v súčasnosti prebieha, je možné zvrátiť; stane sa to však iba vtedy, ak dôjde k radikálnym zmenám v prisťahovaleckej politike krajiny.

„Sme v historicky jedinečnej situácii a my, severania, musíme začať diskutovať o prisťahovalectve a ochrane našich národných štátov,“ uviedol.

0Shares
Svet