Jedna zo štyroch potravín rovnakej značky má v Európe odlišné zloženie

Jedna zo štyroch potravín rovnakej značky má v Európe odlišné zloženie

V rozsiahlej výskumnej iniciatíve porovnal Národný úrad pre bezpečnosť potravinových reťazcov (NÉBIH) v rokoch 2018 až 2021 viac ako 300 výrobkov vrátane 117 párov výrobkov a skupín po troch. Cieľom projektu, podporovaného Európskou úniou, bolo skúmať rôzne kvality potravín. Rozdiel v kvalite bol potvrdený u viac ako štvrtiny skúmaných výrobkov; Výskum však tiež potvrdil, že jav môže mať niekoľko (v niektorých prípadoch dokonca objektívnych) príčin.

O výsledkoch informoval NÉBIH Spoločné výskumné centrum Európskej komisie. Na základe výskumu plánuje NÉBIH tiež zostaviť prevádzkovú príručku pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorá by pomohla s týmto javom bojovať. Píše portál RMX.

V priebehu výskumu bolo porovnaných 78 produktových trií a 39 párov zakúpených v obchodoch troch krajín – Rakúska, Maďarska a Nemecka, čo predstavuje celkové porovnanie 117 produktov (skúmaním 312 jednotlivých vzoriek).

Výskum tiež potvrdil, že rozdiely možno pripísať rôznym príčinám a okolnostiam. Môžu vyplývať napríklad z rôznych národných predpisov, používania miestnych surovín a rôznych výrobných podmienok.

V mnohých prípadoch podniky ako dôvod rozdielov uviedli aj preferencie a vkus spotrebiteľov. Osobitnou kategóriou sú výrobky vlastnej značky, ktoré sa vyznačujú najmä tým, že sú vyrobené podľa potrieb danej krajiny.

Hlavnou otázkou do budúcnosti je, aké rozdiely môžu byť zákonné alebo nevyhnutné a ako správne informovať spotrebiteľov.

Počas série vyšetrovaní experti NÉBIH úzko spolupracovali s výrobcami a advokátskymi orgánmi na komplexnom skúmaní zistení a ich príčin z viacerých perspektív.

Príslušní výrobcovia boli takmer vždy otvorení dialógu a vyjadrili svoj úmysel uplatňovať osvedčené postupy a dodržiavať zákony.

Počas projektu boli už harmonizované tri výrobky troch spoločností.

Špecialisti NÉBIH získali počas projektu nové skúsenosti v oblasti duálnej kvality potravín. Na základe všetkých týchto výsledkov plánuje agentúra zostaviť prevádzkovú príručku pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, aby pomohla v budúcnosti tento jav zvládnuť.

Začiatkom roku 2017 porovnávacia štúdia ukázala, že nadnárodní výrobcovia potravín dodávajú západnej Európe a strednej a východnej Európe výrobky rôznej kvality. Neskôr sa ukázalo, že podobné rozdiely pozorovali miestne úrady vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy. Nielen Maďarsko, ale aj Slovensko vyzvalo na rozhodné kroky proti diskriminácii výrobcov medzi krajinami západnej a východnej Európy.

0Shares
Zaujímavosti Zdravie