Kontroverzný projekt monitorovania osôb MOVIR. Čo to je a ako má fungovať? Je možné, že bude ľudí paralyzovať? Technická univerzita zatiaľ mlčí

Kontroverzný projekt monitorovania osôb MOVIR. Čo to je a ako má fungovať? Je možné, že bude ľudí paralyzovať? Technická univerzita zatiaľ mlčí

Na webovej stránke Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa objavila krátka správa o novom projekte, ktorý dostal názov MOVIR. Ide v ňom o monitorovanie ľudí za účelom ochrany verejného zdravia pred šírením nákazlivej choroby. Projekt však už na prvý pohľad vyvoláva množstvo otáznikov

 

Letecká fakulta TUKE zverejnila informáciu o novom plánovanom projekte, ktorý dostal názov „Mobilný monitorovací systém pre ochranu izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení,“ v skratke MOVIR. Jeho cieľom má byť „vytvorenie a otestovanie mobilného monitorovacieho systému určeného na ochranu izolovaných skupín obyvateľstva pred šírením vírusových ochorení alebo opačne na ochranu obyvateľstva pred izolovanou skupinou identifikovanou ako zdroj rizika, vrátane návrhu, vývoja a overenia modelov správania sa jednotlivcov a entít,“ píše sa v opise projektu.

MOVIR počíta s vybudovaním mobilných senzorických prvkov, ktoré budú pripojené na mobilné monitorovacie stanice a cloudové dátové systémy. Pod mobilnými senzorickými prvkami si máme predstaviť akési voľne stojace zariadenia, ktoré vhodným rozložením v priestore vytvoria komplexnú senzorickú sieť, určenú na monitorovanie pohybu osôb so zdravotnými ťažkosťami.

TUKE tvrdí, že celý systém bude nezávislý od pozemnej infraštruktúry a pracujú na  tom, aby vedel dokonale rozlíšiť sledovaný cieľ (pravdepodobne ľudí), bez rušivých vplyvov napríklad nevhodných poveternostných podmienok, zvýšenej prašnosti či pohybu zveri.

„Cieľom je vytvoriť mobilný monitorovací senzorický systém, ktorý nebude závislý od lokálnych rozvodov elektrickej energie, a ktorý vizuálne nemení ráz vymedzeného priestoru, a teda nespôsobí dodatočnú psychickú záťaž pre žiadnu z chránených strán,“ píše sa v oficiálnom stanovisku TUKE.

 

Viac info na hlavnespravy.sk

0Shares
Slovensko Zaujímavosti