Zem bude onedlho zaplavená mimoriadne rýchlymi vlnami kozmickej energie

Zem bude onedlho zaplavená mimoriadne rýchlymi vlnami kozmickej energie

Petr Konstantinov Deunov, známe Ako Beins Douno, sa narodil v roku 1886 v Bulharsku, a zomrel v roku 1944. niekolko dní pred jeho smrťou sa mu dostalo v tranze proroctvo.

Petr Konstantinov Deunov, známe Ako Beins Douno, sa narodil v roku 1886 v Bulharsku, a zomrel v roku 1944. niekolko dní pred jeho smrťou sa mu dostalo v tranze proroctvo. To presne zapadá do dnešnej doby, ked ide o zmenu nášho vedomím, zmeny na nasej planéte a dobu zlatého veku. Douno bol si už Vtedy o tom vedomú a učil o prechode do veku Vodnára na základe astrológiu.

„V Priebeh času, vedomím Ľudí bolo dlhú dobu v tme. Táto fáza ktore hinduistov nazývajú „Kali Yuga“ sa prikláňa ku koncu. Nachádzame sa dnes na hranici dvoch epoch, Kali Yugy ktora končí a začínajúcej Novej éry.

Postupne sa ukazuje už zlepšeniam v myšlienkach, pocitoch a konaní Ľudí, avšak, čoskoro Všetci budem zasiahnutý Božím ohňom, ktory ich očistí a pripraví s ohladom na Nový spevokol. Týmto sposobom ľudstva dosiahne Vyšším úroveň vedomím, ktore je nevyhnutné pre vstup do Nového života. To je to čo je mienené „Vzostupom“.

Niekolko desaťročí prejde, kým príde Oheň, ktory pretransformuje svet na NOVÚ morálku. Táto obrovská vlna príde z vesmíru a zaplaví celu zem. Všetci tí, Ktory budem odporové budujú vzatí a prevezené INAM.

Hľa ked nie Všetci Obyvatelia tajte planéty, nájdeme seba v rovnakej fázy vývojom, NOVÚ vlnu bude cítiť každý z nás. A táto transformáciám sa nedotkne ľan Zeme ale zahrnie celý kozmos.

Najlepšia a jediná vec, čo človek Moze teraz urobit, je obrátiť sa k Bohu, zlepšiť seba vedome na navýšením vibračnej úrovne, tak aby našiel seba v harmónii s mocnou vlnou do ktorej sa čoskoro ponor.

Oheň o ktorom hovorím, ktory bude sprevádzať nové podmienky na nasej planéte, bude omladzovať, očisťovať a rekonštruovať všetko. Hmota bude prečistené, vaše srdcia budem oslobodené od úzkosti, trápením a neistôt, a budem žiariť. Všetko bude zdokonalené, povýšené, negatívne myšlienky, pocity a činy, buduje strávené a zničené.

Váš Súčasný život je otroctvo, Ťažké vážením. Pochopte Vasu situáciám a osloboďte sa od naj. Hovoríme vám: Opúšťame vážením! Aký Žiaľ pózerov sa na tolko nepochopením a Tolka utrpením. Na tolko neschopnosti pochopiť, kde spočíva skutočnej šťastie.

Všetko čo je teraz okolo vás sa zrúti a zmizne čoskoro. Nič nezostane z tajte civilizáciám ani ho zvrátenosti. Celá zem bude otrasená a nezostane žiadnej stopy po falošnej kultúre, ktora obmedzuje Ľudí pod jarmom nevedomosti. Zemetrasením ŠÚ Nielen mechanické javy. Ich cieľom je tiez prebudiť mysel Ľudí a vnímavosť srdca, takže sa mozu oslobodiť z ich chýb a pochabosti. Mali by pochopiť, že nie su jediní vo vesmíre.

Naša slnečná sústava prechádza oblasť vo vesmíre, kde zničenej súhvezdie zanechalo svoju značku, jeho prach. Prekročením tohto kontaminovaného priestory je príčinou mnohých otravy Nielen pre nás Ľudí na planéte Zem, ale aj pre obyvateľov inych planét a galaxií. Iba hviezdy nie su ovplyvnené vplyvom tohto nehostinného prostredia. Táto oblasť sa nazýva „Trinásta zóna“, niektore ju Volajte „Zóna protikladov“. Naša planéta bola uzavretá po tisíce rokov v tomto regióne. Ale teraz sa blížime k výstupu z priestory tajte temnoty a sme v bode dosiahnutia do viac duchovnej oblasti, kde žijú viac vyvinuté bytosti.

Zem teraz nasleduje vzostupne pohyb a každý by sa mal snažiť harmonizovať seba, aby bol v súlade s Prúdy tohto vzostupu. Tí, ktore sa odmietajú Ponoriť sa do tohto smeru Prúdy, stratia výhodu dobrých podmienok, ktore ŠÚ im Ponúkaný na vývoj do Buducnost. Oni Zostań pozadu v Evolúcia a musím cakat desiatky miliónové rokov na príchod novej zostupnej vlny. Zem, Slnečné sústava, vesmír – všetko sa vkladá na nový smer na popud Lásky. Vacsinou z vás stále ešte považuje lásku za smiesne silu. Avšak, v skutocnostou je to Najväčšia zo vsetkych síl! Peniaze a moc naďalej budujú čítanie, Ako bude Priebeh nášho života od nich závisieť. V Buducnost, ale všetko bude ponorený do Lásky a Všetci ho budujeme služiti. Skrze Utrpenie a ťažkosti vedomím Ľudí sa prebudí.

Hrozné proroctvo proroka Daniela, napísané v Biblia, ktore sa tento obdobiami, ktore sa začína otvárať.

Budujeme povodne, hurikány, gigantické požiare a zemetrasením ktore spleti všetko. Neuveriteľne Parfemy krvi potečie. Budem revolúcie; strašné výbuchy bude možné pocut na mnohých miestach na Zemi. Tam, kde je zem, bude voda, a tam, kde je voda, bude zem. Boh je Láska. Avšak, tu sa jedná o potrestaním, odpoveď prírody na zločiny, ktore sa dopustilo ľudstva po dlhú dobu na Matku Zem.

Po všetkom tom utrpení, tý Ktory ozdraviem, elita, spozná Zlatý spevokol, harmónie a nekonečne krásu. Takže zachovajte si mier a Vasu Vieru, ked doba utrpením a hrôzy príde, lebo je napísané, že ani jeden vlas nespadne z hlavy spravodlivých. Nenechaj sa odradiť, jednoducho Nasledujte Vasu cestu k osobnej dokonalosti.

 

Neviete si predstaviť, čo na vás čaká za úžasnú budúcnosť. Nová zem čoskoro uvidí deň. Za niekoľko desiatok rokov bude práca menej prísna. Každý, bude mať čas zasvätiť viac času na duchovné, intelektuálne a umelecké činnosti. Vzťah medzi mužom a ženou bude charakterizovaný harmóniou; každý bude mať možnosť žiť podľa jeho túžob. Párové vzťahy budú založené na vzájomnom rešpekte a úcte. Ľudia budú môcť cestovať vo vesmíre a prelomia medzigalaktický priestor. Budú študovať, ako vesmír funguje a veľmi rýchlo spoznajú Božie Slovo a splynú s Hlavou vesmíru.

Nová éra je o šiestej rase. Vaše predurčenie je pripraviť sa pre ňu, aby ste ju privítali a žili ju. Šiesta rasa je založená na myšlienke Bratstva. Už nebude viac žiadny konflikt v osobnom záujme. Jednoduchou túžbou každého jedného bude snaha podriadiť seba Zákonu Lásky. Šiesta rasa bude tá o Láske. Pre ňu bude vytvorený nový kontinent. Ten vzíde z Pacifiku, tak, že Najvyšší môže konečne ustanoviť Svoje miesto na tejto planéte.

Zakladateľov tejto novej civilizácie – volám ich „Bratia ľudstva“ alebo „Deti Lásky“. Oni budú neotrasiteľne pre dobro a budú reprezentovať nový typ človeka. Ľudstvo vytvorí rodinu, ako veľké telo a každý človek bude reprezentovať orgán v tomto tele. V novej rase sa láska bude manifestovať dokonalým spôsobom, dnešný človek má o tom len vágnu predstavu.

Zem zostane miestom zápasu a úsilia, ale sily temnôt budú ustupovať a zem sa od nich oslobodí. Ľudia vidiac, že nie je iná cesta, zasnúbia sa na cestu Nového Života, ktorá vedie k spáse. Niektorí vo svojej nezmyselnej pýche budú do konca dúfať, že budú pokračovať život ktorý Božský poriadok odsudzuje, ale každý z nich nakoniec pochopí, že smer ktorým ide svet nepatrí im.

Nová kultúra uvidí svetlo dňa, bude stavať na troch zásadách: povýšenie ženy, povýšenie pre miernosť a pokoru a dodržiavanie a ochrany ľudských práv.

Svetlo, dobro a spravodlivosť zvíťazí, je to len otázka času. Náboženstvá mali by byť očistené. Každé obsahuje časti učenia Majstrov Svetla, ale oni boli zatemnené neustávajúcimi dodatkami ľudských odchyliek. Všetci veriaci sa dohodnú na jednom princípe a to umiestnením lásky za základ všetkej viery, akákoľvek by mala byť. Spoločným základom všetkých systémov viery bude láska a bratstvo! Zem bude čoskoro zaplavená mimoriadnymi vlnami Kozmickej elektriny. Za niekoľko desiatok rokov od teraz, zlý ľudia a tí ktorí vedú iných z cesty, nebudú schopný podporiť svoju silu. Oni budú absorbovaní Kozmickým Ohňom a zlé v nich bude zničené. Potom budú ľutovať, lebo je napísané, že „každé telo bude velebiť Boha“.

Naša Matka Zem sa zbaví všetkých tých, ktorí nebudú prijímať Nový Život. Odhodí ich preč ako škodlivé ovocie. Čoskoro sa nebudú schopní reinkarnovať na tejto planéte, zločinci vrátane. Zostanú len tí, ktorí vlastnia vo vnútri lásku.

Nie je žiadne miesto na zemi, ktoré by nebolo znečistené zvieracou alebo ľudskou krvou. Preto sa musí zem najskôr prečistiť. To je dôvod, prečo niektoré kontinenty sa budú musieť ponoriť a ďalšie sa budú objavovať. Ľudia nebudú tušiť aké nebezpečenstvo im hrozí. Mnohí si budú aj naďalej plniť ciele, ktoré sú odsúdené na neúspech a budú aj naďalej myslieť len na potešenie. V kontraste, tí ľudia zo šiestej rasy budú si vedomý dôstojnosti ich úlohy a budú plný rešpektu každého slobody. Budú jesť výhradne produkty rastlinnej ríše. Ich myšlienky budú mať silu cirkulovať voľne ako vzduch a svetlo dnešných dní.

Slová „Ak sa znova nenarodíte“ aplikované pre šiestu rasu. Čítajte v kapitole 60 Izaiáš o príchode šiestej rasy, Rasy Lásky.

Po súžení, ľudia prestanú hrešiť a znova nájdu cestu cnosti. Klíma našej planéty bude všade mierne, nebudú existovať žiadne brutálne rozdiely. Vzduch bude čistý znovu, dokonca aj voda. Parazity zmiznú. Ľudia sa budú môcť spomenúť na svoje minulé inkarnácie, a budú citiť radosť, že sú konečne oslobodení od predchádzajúcich podmienok.

Rovnako ako sa zbavuje vinič od parazitov a mŕtvych výhonkov, tak konajú vyvinuté bytosti na príprave človeka na službu Bohu Lásky. Dajú im dobré podmienky k rastu a na vývoj seba, a pre tých ktorí chcú ich počúvať, hovoria: „Nebojte sa! Ešte trochu viac času a všetko bude v poriadku. Ste na dobrej ceste. Môže ten kto je ochotný študovať novú kultúru, vedome pracovať a pripravovať sa. „

Vďaka myšlienke Bratstva, zem sa stane požehnanou planétou a to nebude čakať. Avšak, až sa to stane, mnoho utrpenia bude zasielané k prebudeniu vedomia. Po tisíce rokov nahromadené hriechy musia byť splatené. Rozpálené vlny vyžarované z Najvyššieho budú prispievať k likvidácii karmy ľudí. Toto oslobodenie nemožno odkladať. Ľudstvo sa musí pripraviť na veľké skúšky ktoré sú neuniknutiteľné a privádzajú ku koncu egoizmus.

Pod zemou je pripravené niečo mimoriadne. Revolúciu, ktorá je grandiózna a kompletne nepochopiteľná bude čoskoro vidieť v prírode. Boh rozhodol prešatiť Zem, a On to urobí! Je to koniec epochy; nový poriadok nahradí staré, poriadok, kde Láska bude vládnuť na Zemi.“

0Shares
Zaujímavosti