Česko varuje pred návratom detskej obrny kvôli migrácii z Ukrajiny

Česko varuje pred návratom detskej obrny kvôli migrácii z Ukrajiny

Hoci poliovírusy boli v Českej republike dlhodobo eradikované očkovaním, ktoré sa začalo v roku 1957 a trvá dodnes, odborníci varujú, že po príleve utečencov do krajiny môže dôjsť k opakovaniu infekcie v dôsledku prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine.

Podľa odborníkov nie je dôvod na paniku, ale odporúčajú chrániť deti očkovaním. Choroba môže viesť k trvalej invalidite alebo dokonca k smrti.

„Podľa môjho názoru je reálne riziko zavlečenia poliovírusov z Ukrajiny malé,“ uviedla lenka Petroušová, prednostka Kliniky infekčných chorôb Fakultnej nemocnice Ostrava. „Je však dôležité dodržiavať očkovací kalendár pre všetky deti. V základnom očkovacom kalendári máme neživú vakcínu, ktorá je súčasťou vakcíny Hexa,“ dodala.

„Hoci Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už dlhé roky pracuje na odstránení detskej obrny, zlyhala,“ povedala hlavná hygienička Sr Pavla Svrčinová. „WHO poukázala na infekciu vo viacerých krajinách vrátane Ukrajiny, kde sa vyskytli dva prípady,“ dodala.

Svrčinová v uplynulých dňoch zverejnila podrobné informácie o šírení nákazy vrátane pokynov pre lekárov a hygienikov, ako postupovať a predchádzať akémukoľvek odhaleniu poliovírusu. Reaguje tak na vývoj epidemiologickej situácie vo svete v súvislosti s aktuálnymi migračnými zmenami.

Detská obrna je prenosné ochorenie nervového systému postihujúce miechu. Príčinou je poliovírus zo skupiny črevných vírusov, ktoré ľudia vylučujú stolicou alebo slinami. Vírusy vstupujú do tráviaceho traktu ústami.

Väčšina ľudí nemá žiadne príznaky. Približne u štvrtiny sa vyvinú príznaky podobné chrípke, vrátane bolesti hrdla, bolesti hlavy, horúčky, únavy a nevoľnosti, ktoré zmiznú do piatich dní.

„Ochorenie je nebezpečné v tom, že asi jedno percento detí infikovaných poliovírusom vykazuje akútnu svalovú slabosť alebo napríklad meningitídu. Neexistuje žiadna cielená liečba. Zabrániť tomu môže len očkovanie. Ochorenie môže mať za následok trvalú paralýzu alebo smrť,“ poznamenala Petroušová. „Trik poliovírusov spočíva v tom, že v niektorých prípadoch sa detská obrna naďalej zhoršuje, napríklad desať až tridsať rokov po infekcii,“ dodala. Píše portál RMX.

V roku 1961 sa bývalé Československo stalo prvou krajinou, ktorá odstránila detskú obrnu. Príležitostne sa však vyskytli prípady detskej obrny spôsobenej oslabeným živým vírusom používaným v orálnej vakcíne. Česká zdravotná starostlivosť však tento typ už roky nevyužíva.

V posledných rokoch sa vyskytlo niekoľko prípadov detskej obrny v krajinách používajúcich živé vakcíny, ako je Nigéria, Somálsko, Konžská demokratická republika a Ukrajina. Nedávno sa nakazilo jednoročné neočkované dievča zo severozápadnej Ukrajiny a nezaočkované 12-ročné dievča z juhozápadnej Ukrajiny. Tento rok v marci sa ukázalo, že poliovírus spôsobuje problémy aj neočkovanému štvorročnému dievčaťu z Izraela.

Úsilie WHO o odstránenie poliovírusu na celom svete je stále márne – organizácia teraz poukázala na to, že sa uplatňuje núdzový stav medzinárodného záujmu v oblasti verejného zdravia vyhlásený v roku 2014.

0Shares
ČeskoAktuálně Zdravie