Po nákaze na koronavírus môžete zhlúpnuť, preukazujú vedci

Po nákaze na koronavírus môžete zhlúpnuť, preukazujú vedci

U ľudí, ktorí prekonali COVID-19, je pravdepodobnejšie zhoršenie výsledkov inteligenčných testov, pričom najhoršie vplyv na rozumové schopnosti má ťažký priebeh ochorenia. Tieto zistenia len potvrdzujú správy o tzv. Dlhom covidu, ktorým trpia ľudia týždne či dokonca mesiace po tom, keď prekonali ochorenie.

Podľa spravodajskej televízie Sky News to zistili britskí vedci v štúdii, pri ktorej od januára do decembra 2020 zisťovali úroveň inteligencie u 81 337 ľudí, z ktorých takmer 13 000 bolo infikovaných koronavírusy. Zníženie IQ o sedem bodov zaznamenali u osôb, ktoré boli s covidem hospitalizované či dokonca skončili na umelej pľúcnej ventilácii. Po zohľadnení faktorov, ako sú vek, pohlavie, prvý jazyk a úroveň vzdelania odborníci zistili, že sa u ľudí po Koronavirové nákaze prejavil najväčší negatívny vplyv na schopnosť riešiť úlohy vyžadujúce uvažovania, plánovanie a riešenie problémov v porovnaní s tými, ktorí zatiaľ covid nemali.

“Tieto výsledky sa stotožňujú so správami o dlhom covidu, kedy sú bežné príznaky ako mozgová hmla, problémy so sústredením a ťažkosti s nájdením správnych slov,” uvádza sa v štúdii, ktorá sa opiera o rozsiahle testovanie inteligencie v Británii. Pozorovaný pokles výkonnosti nebol “nepodstatný”. U ľudí, ktorí boli na ventilátore, bol pritom deficit väčší než u tých, ktorí utrpeli mozgovú príhodu. Kognitívne deficity môžu podľa expertov súvisieť s pretrvávajúcimi príznakmi infekcie, ako sú zvýšená teplota alebo respiračné problémy. Zvyškové príznaky hlásilo 4,8 percenta účastníkov, ktorí boli infikovaní. Autori výskumu však vyzvali k opatrnosti pri vyvodzovaní záverov bez dát zo snímania mozgu. Výsledky by však podľa nich mohli poslúžiť ako dôrazné výzva na ďalšie skúmanie témy.

Vedci sa domnievajú, že tu pôsobí mnoho faktorov. “Napríklad predošlé štúdie o hospitalizovaných pacientechj s respiračným ochorením ukazujú objektívne a subjektívne úbytok poznávacích schopností a tvrdia, že u niekoho pretrvávajú päť rokov,” stojí v záverečnej správe. Len 275 účastníkov dokončilo inteligenčný test pred aj po nákaze koronavírusy, čo obmedzuje možnosť vyvodzovanie jasných záverov ohľadom príčiny a následkov. Na výskume nazvanom Kognitívne deficity u ľudí, ktorí sa zotavili z covidu-19, sa podieľali vedci z londýnskej Kráľovskej univerzity, Kings College v Cambridge a univerzít v Cambridge, Southamptone a Chicagu. Zverejnený bol v časopise The Lancet.

Autor: Jiří Motyčka

0Shares
Zdravie