Snehuliak
Básničky Chrústik

Snehuliak

Snehuliak   Snehuliak, snehuliak, Nemáš husle ani slák, Ako budeš fujavici, Čo má cencúľ  na čapici Do skoku hrať?   Snehuliak, snehuliak, Nemáš klobúk ani frak, Ako budeš svoju metlu, Vystrčenú proti svetlu Do tanca…