Je vodík pohon budúcnosti?
Proficars

Je vodík pohon budúcnosti?

Výskumníci z Univerzity aplikovaných vied v Kemptene boli poverení spoločnosťou DACHSER, aby v štúdii bližšie preskúmali vodík ako neutrálny nosič energie z hľadiska emisií CO2. Vodík je vnímaný ako nádejný kandidát na pohon budúcnosti pre zníženie…

Nové radové motory Scania
Proficars

Nové radové motory Scania

Nová generácia radových motorov pre pohonné riešenia prináša ešte nižšiu spotrebu paliva. Ponúkajú vysoký výkon na liter zdvihového objemu, výrazne predlženú životnosť a zásadné zníženie emisií CO2. Nové radové motory Scania sú hotové po desiatich rokoch inovácií a vývoja. …