Ďalší krok k zániku: Holandsko ruší ženské a mužské pohlavie. Pokrok nezastavíš. A čo cestovné pasy? Vo všetkých zvrátenostiach udávať smer. Antiutópia realitou. Za všetkým sú nekalé ciele. Kde to skončí?
Šokujúce Svet

Ďalší krok k zániku: Holandsko ruší ženské a mužské pohlavie. Pokrok nezastavíš. A čo cestovné pasy? Vo všetkých zvrátenostiach udávať smer. Antiutópia realitou. Za všetkým sú nekalé ciele. Kde to skončí?

Holandské vládne orgány pristúpili k zrušeniu mužského a ženského pohlavia na legislatívnej úrovni. Holandská vláda v predstihu pred zvyškom Európy ruší povinnosť uvádzať pohlavia v úradných dokumentoch a nariaďuje odstrániť kolónku muž / žena z…