P.C.Roberts: Tváří v tvář jaderné válce

P.C.Roberts: Tváří v tvář jaderné válce

Vynález jaderných zbraní byl aktem totálního šílenství. Pokud totiž masivní zásoby těchto zbraní nebudou rozebrány a likvidovány, dříve nebo později planetu Zemi zničí.

Zatím přežíváme, protože kubánská raketová krize přinutila prezidenta Kennedyho a sovětského vůdce Chruščova uvědomit si strašlivé nebezpečí plynoucí z krize nedůvěry mezi jadernými mocnostmi. Po zbytek 20. století proto Washington i Moskva pracovaly jak na zmírnění napětí , tak i na  vybudování vzájemné transparentnosti a důvěry. Úspěšná byla např. snaha vytvořit  takový varovný systém, který dokázal odlišit skutečně probíhající nálet mezikontinentálních balististických střel od falešné indikace jaderného raketového  útoku, která samozřejmě taktéž mohla vést k zahájení jaderné války.

Dnes takováto důvěra mezi mocnostmi neexistuje. V 21. století byly všechny dohody o zbraních, sepsané během Studené války, opuštěny, nejprve Washingtonem a poté, v reakci na kroky Washingtonu, i Kremlem. Sovětský kolaps v roce 1991 pak dal vzniknout neokonzervativní doktríně o americké hegemonii, čili nároku na americkou nadřazenost, Dosavadní důvěra byla vymazána v míře tak extrémní, že každý, kdo dnes poskytne objektivní analýzu, je označen za „Putinova agenta a naháněče“

V Rusku byla důvěra ve Washington zničena nedodrženými americkými sliby, že se NATO ani o píď nepohne dál na východ, porušenými dohodami o zbraních, podvodem týkajícím se

tzv. Minských dohod, i nekonečným odmítáním ruských proseb a žádostí o vzájemnou bezpečnostní dohodu s Washingtonem.

K tomu, aby Svět skončil, stačí dnes jediné falešné varování před přilétajícími rakeetami. Tuto situaci vytvořil Washington, nikoli Rusko, A nic se s tím nedělá.Svět se spokojil s Damoklovým mečem visícím na vlásku nad Zemí. A kdykoli otevřu tento problém, který je nejzávažnějším z dnešních problémů, zástup idiotů prohlásí, že jaderné zbraně nebudou nikdy použity, protože válku s nimi nmůže nikdo vyhrát.

Putin už dlouho varuje, že Washington a jeho loutky z NATO tlačí Rusko do jaderné války.

A přitom na Západě nespatříte konec zástupu lidí, příliš hloupých na to, aby si této strašlivé hrozby vůbec všimli. Kdyby měl totiž Biden, nebo ministr obrany, nebo kdokoli ve Washingtonu rozum, zavolal by Putinovi a řekl mu, že potřebujeme víc než jen vzájemnou bezpečnostní dohodu. Že musíme demontovat a zničit všechny jaderné zbraně. V USA, Rusku, Číně, Indii, Pakistánu, Severní Koreji, Izraeli, Francii a Spojeném království. A abychom demonstrovali naše nově nabyté dobré úmysly, měl by Washington ozámit, že uzavírá svou celosvětovou síť nelegálních laboratoří pro výzkum biologických zbraní a opouští své úsilí nahradit zavedené mezinárodní právo samoúčelným „řádem založeným na pravidlech Washingtonu“.

Představa, že se USA v čase, kdy jsou zaplavovány imigranty-nájezdníky, potřebují bránit před ruskou či čínskou invazí, je absurdní. Podle oficiálních čísel do USA měsíčně vstupují imigranti rekrutovaní nevládními organizacemi ze 160 zemí světa, a to v počtu odpovídajícím počtu obyvatel Pittsburgu.

300 000 měsíčně je 3,6 milionu ročně. Nikdo neví, kolik imigrantů do naší země už vstoupilo, ale důkazy jsou jasné v tom, že USA jsou dnes kolonizovány. Podle odhadu, který se zdá být nejspolehlivější, usadilo se v USA 30 milionů ilegálů. A to v době, kdy se výroba v USA přesunula do zahraničí a robotizace ruší mnoho zbývajících pracovních míst. Příliv imigrantů je tak mohutný, že i školy, letiště, autobusová nádraží a hotely se mění v bydlení pro imigranty. Existují zprávy, že soukromé podniky jsou placeny státními, místními a federálními vládami, aby zajistily ubytování pro imigranty.

Jinými slovy, invaze se mění v ziskové centrum pro soukromé podniky založené na vládních daních. Američtí vlastníci nemovitostí bývají vyvlastněni imigranty. Rodina se může vrátit z dovolené a najít doma imigranty, kteří z nově získaného příbytku nemohou být vystěhováni,Vloupání se změnilo ve „spor mezi vlastníkem a nájemcem“.Zločiny se množí. Liberálové požadují, aby ilegálové dostali volební právo. Kalifornie je najímá jako policisty. Členové Kongresu chtějí nasadit imigranty do americké armády a využít je k obraně. A to k obraně země, jejíž hranice tito imigranti narušili.

Nu a otázka na závěr: Jestliže Washington odmítá postavit se této skutečně probíhající invazi, proč se tak obává mýtické invazi čínské nebo ruské?

Vybral a přeložil Lubomír Man

 

0Shares
Blog Česko