Sociálna poisťovňa má dvojnásobne vyššie výdavky na vyplácanie garančných dávok

Sociálna poisťovňa má dvojnásobne vyššie výdavky na vyplácanie garančných dávok

10.1.2021 (Webnoviny.sk) – Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas desiatich mesiacov minulého roka priemerne mesačne 157 osôb. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľov tak poisťovňa vynaložila takmer 3,5 milióna eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 ide o nárast o 54 poberateľov dávky mesačne, medziročne výdavky na garančné dávky stúpli o 1,8 milióna eur.

Stojí za tým aj medziročné zvýšenie priemernej vyplatenej sumy garančnej dávky z 1 617 eur na 2 228 eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2020.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Viac k témam: dávka garančného poistenia, dôchodkové sporenie, koronakríza, Koronavírus, platobná neschopnosť zamestnávateľa
Zdroj: Webnoviny.sk – Sociálna poisťovňa má dvojnásobne vyššie výdavky na vyplácanie garančných dávok © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Ekonomika