Bratislava neplánuje zvyšovať miestne dane, očakáva lepší výber a viac peňazí od návštevníkov

Bratislava neplánuje zvyšovať miestne dane, očakáva lepší výber a viac peňazí od návštevníkov

31.12.2021 (Webnoviny.sk) – Bratislava v budúcom roku nepočíta so zvyšovaním miestnych daní, predpokladá však ich lepší výber. Vyplýva to zo správy hlavného mesta k rozpočtu Bratislavy na rok 2022, ktorý je zostavený ako vyrovnaný vo výške 481,8 mil. eur.

Rozpočet hlavného mesta na roky 2022-2024 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR zo septembra 2021 a zohľadňuje situáciu, ktorá nastala po pandémii COVID-19.

Zvýšenie príjmov z dani z ubytovania

Najväčší zdroj mesta z príjmov zo štátneho rozpočtu, a síce podiel na dani z príjmov fyzických osôb, je podľa prognózy ministerstva rozpočtovaný na mierne vyššej úrovni ako očakávaná skutočnosť v roku 2021.

V oblasti ostatných daňových príjmov rozpočet neráta so zvyšovaním miestnych daní, ale kontinuálne počíta s ich lepším výberom a to aj nedoplatkov z minulých období,“ uvádza mesto. Magistrát počíta s postupným návratom situácie po pandémii do normálu a tým pádom aj so zvýšením príjmov z dani z ubytovania a z verejného priestranstva. Príjmová závislosť na príjmoch od štátu však ostáva stále na vysokej úrovni, a to viac ako 65 percent.

Spustenie parkovacej politiky

Hlavné mesto počíta v roku 2022 aj so zlepšeným výberom nedaňových pohľadávok. „Spúšťanie parkovacej politiky na prelome rokov 2021 a 2022 takisto významne ovplyvní príjmovú stránku rozpočtu a bude v najbližších rokoch postupne narastať. Kapitálové príjmy budú pre mesto plynúť najmä z Európskych zdrojov, ktoré sú naviazané hlavne na rozvojové projekty v doprave a infraštruktúre (električkové a trolejbusové trate),“ vysvetľuje mesto.

Bežné výdavky odzrkadľujú stále viac optimalizovanú štruktúru magistrátu a nastavenie efektívnejších procesov v súbehu so zabezpečovaním aj nových funkcií, ktoré doteraz neboli realizované. Kapitálové výdavky zohľadňujú a uprednostňujú hlavne pripravené projekty a projekty celomestského významu v oblasti verejnej a dopravnej infraštruktúry.

Viac k témam: Miestne dane a poplatky
Zdroj: Webnoviny.sk – Bratislava neplánuje zvyšovať miestne dane, očakáva lepší výber a viac peňazí od návštevníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko