Eštokovo ministerstvo reaguje na streľbu v Prahe a pripomína heslo v prípade útoku „uteč, skry sa, zavolaj“, vznikli aj školskí policajti 

Eštokovo ministerstvo reaguje na streľbu v Prahe a pripomína heslo v prípade útoku „uteč, skry sa, zavolaj“, vznikli aj školskí policajti 

6.1.2024 (SITA.sk) – V reakcii na streľbu na Karlovej univerzite v Prahe monitoruje slovenská polícia vo zvýšenej miere vytypované miesta s vyššou koncentráciou obyvateľov. Špecializované útvary poriadkovej polície sú vybavené ďalším výstrojom a výzbrojou potrebnými na zvládnutie služobných zákrokov.

Prioritou je minimalizovať straty na životoch

„Bližšie informácie nie je možné zverejniť z dôvodu neprezradenia policajných procesov a postupov,“ uviedlo Ministerstvo vnútra SR. Zároveň zdôraznilo, že na typ útoku „aktívny strelec – osamelý vlk“ nie je žiadny ozbrojený bezpečnostný zbor stopercentne pripravený.

„Prioritou je však vždy minimalizovať riziko strát na životoch a zdraví nevinných ľudí, obzvlášť detí a tínedžerov, a nájsť promptné riešenie konkrétnej situácie s čo najmenším nasadením síl a prostriedkov,“ podčiarkol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Jednou z hlavných úloh Policajného zboru (PZ) je ochrana tzv. mäkkých cieľov, teda spravidla verejne prístupných miest s vyšším počtom ľudí a nízkou mierou ich ochrany, ako sú školy, nákupné centrá, zastávky hromadnej dopravy, športoviská, sakrálne objekty či nemocnice.

Polícia eviduje prípady, ktoré poukazujú na nárast agresivity a radikalizácie u detí a mládeže, čo môže byť dôsledkom ich pocitu nepochopenia a osamelosti.

Tzv. školskí policajti sú pre školy k dispozícii

„To všetko sú, bohužiaľ, negatívne aspekty sociálnych sietí a virtuálneho priestoru,“ konštatuje rezort vnútra. Už takmer rok funguje pracovná skupina zložená zo zástupcov Prezídia PZ, Akadémie PZ, odboru prevencie kriminality Kancelárie Ministerstva vnútra SR, Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, Úradu vlády SR, rezortov školstva, dopravy, ako aj Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.

Tá pripravuje bezpečnostný audit na školách formou dotazníka, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. „Následne sa vypracuje systém odporúčaní na zvýšenie opatrení pre konkrétnu školu. Plošne spracované informácie zo škôl poslúžia ako východiskové údaje pre metodiku k zvyšovaniu bezpečnosti na jednotlivých úrovniach škôl,“ povedal Šutaj Eštok.

Takmer 2 700 základných a vyše tisícka stredných škôl je napojených na systém RIS – rezortný informačný systém ministerstva školstva. Tieto školy budú mať vytvorenú komunikačnú dvojicu – policajt a vedúci pedagogický pracovník, ktorej zámerom je vytvoriť bázu dôvery a mať pravidelné informácie o dianí v škole.

Vedenie škôl môže aj priamo komunikovať s jednotlivými krajskými riaditeľstvami PZ, na čo boli zriadené špeciálne e-mailové adresy. Tzv. školskí policajti sú pre školy k dispozícii pre prípad riešenia podnetov, ktoré si vyžadujú komunikáciu školy a polície, napríklad pri podozrení z ohrozenia bezpečnosti školy, prejavoch násilia voči spolužiakom alebo prejavoch radikalizácie a extrémizmu.

Zachytenie rizikových jednotlivcov

Odbor prevencie kriminality rezortu vnútra vytvoril v roku 2023 Model deradikalizácie v podmienkach Slovenskej republiky, ktorý obsahuje komplexný návrh deradikalizačného programu na národnej úrovni.

Cieľom tohto odborného dokumentu je zachytenie rizikových jednotlivcov, a tým predchádzať potenciálne násilným extrémistickým činom. Zároveň odbor prevencie kriminality v spolupráci s Protiteroristickou centrálou NAKA v roku 2023 vypracoval dve metodiky zaoberajúce sa radikalizáciou a extrémizmom.

Metodika Radikalizácia detí a mládeže sa zameriava na včasné identifikovanie a zachytenie jednotlivca s problémami, metodika Ozbrojený útok v školách a školských zariadeniach poskytuje základné rady, ako riziko útoku minimalizovať a ako v prípade útoku postupovať. Rezort vnútra na záver pripomína, že v prípade útoku platí heslo „uteč, skry sa, zavolaj“.

Viac k témam: Minister vnútra SR, Mládež, radikalizácia, slovenská polícia
Zdroj: SITA.sk – Eštokovo ministerstvo reaguje na streľbu v Prahe a pripomína heslo v prípade útoku „uteč, skry sa, zavolaj“, vznikli aj školskí policajti  © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko