FIIT STU prináša inovatívne spôsoby vývoja softvérových systémov

FIIT STU prináša inovatívne spôsoby vývoja softvérových systémov

19.3.2021 (Webnoviny.sk) – Navrhnúť a implementovať metódy a nástroje vývoja adaptívnych softvérových ekosystémov s možnosťou podpory doménovo špecifických jazykov pre zachytenie a znovupoužitie expertných a softvérových zdrojov znalostí, virtualizácie, distribuovaných internetových výpočtových procesov a paralelného počítania. To je jedna z domén, ktorým sa venujú odborníci na FIIT STU.

„Naši výskumníci sa spolu s našimi partnermi z praxe venujú analýze využitia modelom riadeného vývoja softvéru, doménovo špecifických jazykov pre zachytenie a znovupoužitie expertných a softvérových zdrojov znalostí, inteligentnú automatizovanú dokumentáciu ako aj implementáciu adaptívnych a inteligentných nástrojov, produkčných procesov a infraštruktúry pre efektívny vývoj, inováciu, testovanie, manažment, konfiguráciu a nasadenie softvérových produktov. Skúmame tiež možnosti začlenenia podpory virtualizácie, distribuovaných internetových výpočtových procesov a paralelného počítania v navrhovanej infraštruktúre a inovovanom produkčnom procese,” povedal prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.

Základnou myšlienkou navrhovaných inovácií je vytvoriť nový vývojový rámec, doménovo-špecifický jazyk a spriahnuté softvérové knižnice funkcií a modulov, ktoré môžu byť súčasťou dodávky aplikačného programového vybavenia (APV) pre zákazníkov. Vďaka tejto inovačnej koncepcii bude možné dodávať APV rýchlejšie, s menším množstvom chýb a vyššou kvalitou.

„Začali sme analýzou aktuálnych trendov v oblasti metód vývoja softvéru. V rámci ďalších postupov následne navrhujeme metódy efektívneho, adaptívneho a agilného vývoja softvéru pomocou viacúrovňovej abstrakcie znalostí domény a skúmame možnosti kolaboratívneho vývoja a znovupoužitia softvérových zdrojov znalostí,“ povedal Ing. Fedor Lehocki, PhD. z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU.

Esenciálnym dôvodom, vedúcim k potrebe inovovať metódy vývoja softvérových produktov pre prudko sa rozvíjajúce oblasti spoločnosti je nevyhnutnosť vytvárať neustále nové produkty a verzie, a to v čím kratšom čase. Výstupom výskumu a vývoja prebiehajúceho na FIIT STU v tejto oblasti bude nová platforma, ktorá prinesie flexibilnejšieho konfigurátora softvérových produktov ako aj nové moduly. Každý nový softvérový produkt štandardne so sebou prináša ďalšiu kódovú bázu, čím sa systém stáva neprehľadný a z IT hľadiska ťažko udržiavateľný. Navyše pre každý produkt je potrebné pripojiť separátnu časť kódu s transakciami. Následná rekonciliácia záznamov je veľmi zložitá. Z uvedeného vyplýva, že následná aplikačná podpora si vyžaduje veľké personálne kapacity, ktoré však nie je možné financovať v trhovo nastavených poplatkoch.

„Primárnym cieľom nášho výskumu a vývoja v oblasti inovatívnych spôsobov vývoja softvérových systémov je efektívny vývoj APV, ktorý podporí zjednodušenú tvorbu nových produktových línií softvéru ako aj zmeny existujúcich vzhľadom na neustále sa meniace trhové, legislatívne a daňové podmienky v jednotlivých krajinách a tiež meniaci sa spôsob života ľudí,” uzarel doc. Dr. Michal Ries, PhD., zodpovedný za riadenie projektov na FIIT STU.

Informačný servis

Viac k témam: FIIT STU, PR, softvér
Zdroj: Webnoviny.sk – FIIT STU prináša inovatívne spôsoby vývoja softvérových systémov © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko