Laureátov verejných ocenení mesta môžu Prešovčania ešte stále navrhovať

Laureátov verejných ocenení mesta môžu Prešovčania ešte stále navrhovať

21.2.2021 (Webnoviny.sk) – Do konca februára môže verejnosť adresovať prešovskej radnici svoje návrhy na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2020. Mesto očakáva návrhy na laureátov dvoch ocenení – Ceny mesta Prešov a Opálového zrnka mesta Prešov.

Cena mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje mesto fyzickým, alebo právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

Táto cena sa udeľuje od roku 1999. Predtým od roku 1995 sa udeľovala Cena mesta Prešov za kultúru, ktorá sa potom pretransformovala do Ceny mesta Prešov. Doteraz ju získalo 70 laureátov, z toho 55 jednotlivcov a 15 kolektívov

Mimoriadne aktivity

Opálové zrnko mesta Prešov je verejným ocenením mesta pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na jeho území. Udeľované je za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb.

Pri výbere podnikateľských subjektov sa zohľadňuje úroveň dosiahnutých výsledkov v ekonomickej oblasti, zamestnanosti, prílevu investícií, prínosu pre verejné financovanie, inovatívnosť, ako aj miera prínosu pre rozvoj a prezentáciu mesta prostredníctvom podnikateľskej činnosti.

Od vzniku Opálového zrnka v roku 2003 je nositeľom tejto ceny celkom 67 podnikateľských subjektov.

Návrh na udelenie

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, návrh na udelenie verejných ocenení musí obsahovať osobné údaje navrhovaného, zdôvodnenie návrhu vrátane podrobného zhodnotenia činnosti a dosiahnutých úspechov, za ktoré je ocenenie navrhované a tiež kontaktné údaje navrhovateľa.

Návrhy treba zaslať písomne na referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ na Jarkovej 24 v Prešove do nedele 28. februára vrátane. V čase mimoriadnej situácie je možné návrh na ocenenie podať aj prostredníctvom e- mailu na podatelna@presov.sk.

Verejné ocenenia

Verejné ocenenia sa udeľujú spoločne na slávnostnom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa koná v júni. Na tomto zasadnutí je udeľovaná aj Cena primátora mesta, ktorá má od začiatku jej udeľovania v roku 2008 doteraz 112 laureátov.

Štvrtým verejným ocenením je Čestné občianstvo mesta, ktoré bolo po roku 1989 udelené trikrát. Naposledy sa jeho laureátkou za rok 2018 stala operná speváčka Ida Kirilová in memoriam.

V minulom roku sa slávnostné zasadnutie zastupiteľstva z dôvodu protiepidemických opatrení neuskutočnilo a ceny mesta udelené neboli.

Viac k témam: Mestské zastupiteľstvo v Prešove, ocenenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Laureátov verejných ocenení mesta môžu Prešovčania ešte stále navrhovať © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko