Vláda si od NATO vyslúžila kritiku za nesplnenie hlavnej priority vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu v termíne

Vláda si od NATO vyslúžila kritiku za nesplnenie hlavnej priority vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu v termíne

8.2.2023 (SITA.sk) – Slovensko je pozitívne hodnotené za zvyšovanie obranných výdavkov s cieľom dosiahnuť ich úroveň vo výške dvoch percent HDP, čím splnilo časť svojho záväzku zo samitu NATO vo Walese.

Vyplýva to z Informácie pre vládu SR z procesu hodnotenia obranných plánov SR 2021/2022, ktorú predložilo Ministerstvo obrany SR a vláda vzala na vedomie. Cieľom materiálu bolo informovať o procese a výsledkoch hodnotenia obranných plánov členských krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy v rámci procesu obranného plánovania NATO.

Kritika zo strany NATO

Ako uviedlo MO SR v predloženom informatívnom materiáli, pre Slovensko je hlavnou určenou prioritou vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády.

Z hodnotenia však vyplýva, že aj napriek tomu, že počas procesu hodnotenia predstavilo NATO konkrétne kroky, ktoré povedú k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne ťažkej mechanizovanej brigády, v správe je negatívne hodnotený termín ukončenia jej budovania, a to z dôvodu oneskorení pri budovaní spôsobilostí a nedostatočného financovania v minulosti.

Zo správy vyplýva, že SR bude schopná poskytnúť ťažkú mechanizovanú brigádu až od roku 2035. Vzhľadom na fakt, že Slovensko prijalo záväzok poskytnúť túto jednotku od roku 2018 v silách nižšej pripravenosti a od roku 2027 v silách vyššej pripravenosti, ide o veľmi výrazné oneskorenie.

Spĺňame ciele z oblasti vzdušných síl

Zo správy tiež vyplýva, že SR má plne zdrojovo zabezpečené plány rozvoja spôsobilosti. NATO oceňuje podpísané zmluvy s priemyslom na húfnice a potrebnú techniku v oblasti bojovej podpory a

zabezpečenia.

Z hodnotiacej správy však vyplýva, že SR musí ešte podpísať zmluvu s priemyslom na pásové bojové vozidlá, obstarať moderné tanky ako aj investovať viac do rozvoja jednotiek bojovej podpory a bojového zabezpečenia. Z hodnotenia tiež vyplýva, že SR splní väčšinu cieľov spôsobilostí z oblasti vzdušných síl.

Okrem výmeny 3D rádiolokátorov, nových vrtuľníkov a nadzvukového letectva má Slovensko dbať aj na to, aby technika vzdušných síl disponovala interoperabilnými komunikačnými a informačnými systémami a bola vybavená vhodnými prostriedkami vlastnej ochrany. Úroveň výcviku leteckých posádok podľa správy zaostáva za štandardom NATO.

Limity na strane Slovenska

SR s určitými kvalitatívnymi obmedzeniami kvantitatívne plní svoje ciele spôsobilostí síl NATO pre špeciálne operácie. S obmedzeniami plní SR ciele aj v oblasti podporných jednotiek.

Z dôvodu limitovaných personálnych kapacít a výcvikových príležitostí však nedisponuje kompletnou požadovanou expertízou,“ uviedlo MO SR, pričom NATO z tohto dôvodu odporúča, aby SR poskytovalo svojmu personálu viac príležitostí na výcvik a rozvoj.

Ako uviedlo MO SR, na konci roku 2021 bol počet príslušníkov Ozbrojených síl SR 13 058, čo oproti roku 2019 predstavuje nárast približne o 3 percentá. V rezorte súčasne pracovalo 3 864 civilných zamestnancov.

Dobrovoľná vojenská príprava

Slovenská republika plánuje do roku 2035 zvýšiť počet príslušníkov OS SR na približne 22 000. „V súčasnosti však existujú oblasti akútneho nedostatku personálu,“ informovalo MO SR.

Napriek zavedeniu dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorej cieľom bolo zvýšiť záujem obyvateľstva o službu v OS SR a zvýšiť počet osôb zaradených do záloh a aktívnych záloh OS SR, bolo na konci roku 2021 vycvičených iba 135 členov aktívnych záloh,“ uviedlo MO SR s tým, že v súčasnosti uvažuje o novom modeli aktívnych záloh.

Úroveň civilnej pripravenosti a odolnosti sa v SR podľa NATO kontinuálne zvyšuje vo väčšine základných požiadaviek.

Viac k témam: bojové vozidlá, obrana štátu, tanky, Výdavky na obranu
Zdroj: SITA.sk – Vláda si od NATO vyslúžila kritiku za nesplnenie hlavnej priority vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu v termíne © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko