Brusel podnikne právne kroky proti 11 členským štátom pre jednorazové plasty, dal im dva mesiace

Brusel podnikne právne kroky proti 11 členským štátom pre jednorazové plasty, dal im dva mesiace

30.9.2022 (Webnoviny.sk) – Európska komisia podniká právne kroky proti 11 členským štátom v súvislosti s nezavedením smernice o jednorazových plastoch do vnútroštátneho práva. Jej cieľom je znížiť vplyv určitých plastových výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Informuje o tom na svojej webstránke.

Belgicku, Estónsku, Írsku, Chorvátsku, Lotyšsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku a Fínsku zašle odôvodnené stanoviská, pretože im chýbajú úplné transpozičné opatrenia.

Tieto štáty teraz majú dva mesiace na to, aby reagovali a prijali potrebné opatrenia, inak môže Komisia rozhodnúť o postúpení prípadov Súdnemu dvoru Európskej únie spolu s návrhom na uloženie finančných sankcií.

Formálne výzvy pre krajiny

Formálne výzvy dostanú aj Dánsko a Francúzsko. Tie pôvodne uviedli, že ich transpozícia je úplná, ale Komisia po analýze zistila, že chýbajú niektoré ustanovenia. Dánsko a Francúzsko majú teraz dva mesiace na odpoveď a nápravu situácie, inak sa Komisia môže rozhodnúť vydať odôvodnené stanovisko.

Smernica o jednorazových plastoch predstavuje kľúčový prvok stratégie Komisie pre plasty a akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Jej kľúčové opatrenia majú za cieľ zabrániť uvádzaniu jednorazových plastových výrobkov na trh, ak sú udržateľné alternatívy ľahko a cenovo dostupné; znížiť spotrebu nádob na potraviny; zriadiť systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu pre jednorazové plastové výrobky; od roku 2029 zbierať 90 % nápojových fliaš z jednorazových plastov a zaviesť požiadavky na označovanie pohárov na jedno použitie, hygienických potrieb a tabakových výrobkov.

Plasty v rybárskych výstrojoch

Tiež stanovujú povinnosť pre výrobcov rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty hradiť náklady na zber odpadu z prístavných zberných zariadení, na jeho prepravu a spracovanie aj na opatrenia zamerané na zvyšovanie povedomia.

Smernica okrem iného stanovuje, že by od roku 2025 mali PET nápojové fľaše obsahovať 25 % recyklovaných plastov a od roku 2030 by všetky plastové nápojové fľaše mali obsahovať 30 % recyklovaných plastov.

Viac k témam: Akčný plán, Členské štáty, Jednorázové plasty, PET fľaše, Sankcie, Životné prostredie
Zdroj: Webnoviny.sk – Brusel podnikne právne kroky proti 11 členským štátom pre jednorazové plasty, dal im dva mesiace © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Svet