Prečo o tom nikto nikdy nehovorí?

Prečo o tom nikto nikdy nehovorí?