J.H.Kunstler: Dokážete podívat se pravdě do očí? – Předpověď pro rok 2024

J.H.Kunstler: Dokážete podívat se pravdě do očí? – Předpověď pro rok 2024

Ukrajina pro nás Američany, jakož i pro kohokoli jiného, nepředstavovala nikdy žádný problém, a to ani po pádu sovětského státu. Problém jsme z ni v roce 2014 učinili až my, když jsme proti ukrajinském prezidentovi.Janukovyčovi zorganizovali barevnou revoluci a v zemi pak ustavili vládu loutkových prezidentů, které jsme vedli k tomu, aby v míře co největší provokovali rusky mluvící obyvatele Donbasu.

V rámci tohoto tažení jsme přijali i stupidní plán přijat Ukrajinu do NATO, a to v situaci, kdy nám Rusové dávali co nejjasněji najevo, že něco takového je pro ně nepřijatelné. My jsme však ve svém úsilí vytrvali a po dobu osmi let jsme též vytrvali pobízet Ukrajince k co nejčastějšímu ostřelování rusky mluvícího Donbasu děly i raketami. Zrušili jsme dohodu z Minska, která měla tento poloválečný stav mezi ukrajinským vojskem a donbaskými Rusy ukončit, čímž jsme ovšem ruskou trpělivost s námi vyčerpali až tak, že se Rusko konečně pohnulo a dalo nám vědět, že Ukrajina byla a zůstává v jeho sféře vlivu – stejně jako my tvrdíme, že země Latinské Ameriky jsou dle Monroeovy doktríny ve sféře vlivu naší.

Dnes, čili už po dvou letech války skutečné, sčítáme její živé ztráty, které na straně Ukrajiny činí už půl milionu mrtvých, a ztráty  Rusů nejsou o mnoho menší.

Celkově, včetně uprchlíků, kteří Ukrajinu opustili, ztratila Ukrajina téměř polovinu své populace, která dříve čítala 32 milionů lidí.

Dnes Rusové bitevní prostor plně ovládají, mají dostatek záložních jednotek i výzbroje a též mohutnou infrastrukturu výroby zbraní, zatímco Ukrajincům nezbylo téměř nic. Je tedy jen otázkou času, kdy Ukrajina bude nucena hledat podmínky pro uzavření fiaska, do kterého ji vláda USA dovlekla.

Americká vláda v současnosti předstírá, že přechází k postoji, vyjadřujícímu ochotu přpojit se k jamukoli vyjednávání o předmětném rusko-ukrajinském střetu, avšak v této věci žádnými pákami nedisponuje. Takže na obzoru není nic než jen další vojenské ponížení pro Ameriku. Média už ve značné míře Ukrajinu opustila, Ukrajina zmizela z titulních stránek novin a časopisů i z prvních desíti  minut televizního vysílání CNN. Na verandách a na oknech už nevisí žádné modrožluté vlajky.

Je konec.

Z LewRockwell.com vybral a přeložil Lubomír Man

0Shares
Blog Česko