Poliaci nastolili v britskom metre spravodlivosť KURWA!

Poliaci nastolili v britskom metre spravodlivosť KURWA!