Prihláste svoje mesto sa do národnej súťaže Enviromesto 2021

Prihláste svoje mesto sa do národnej súťaže Enviromesto 2021

Aj slovenské mestá chcú rešpektovať životné prostredie a pre svojich občanov tak zabezpečiť vysokú kvalitu života. Tieto snahy sa rozhodlo podporiť aj Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktoré prinášajú šancu slovenským sídlam zapojiť sa do národnej súťaže Enviromesto 2021.

Mestá môžu o.i. získať prestížne ocenenie, ktoré odzrkadľuje ich pozitívny, hodnotný a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Záštitu nad aktuálnym 3. ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Problematika životného prostredia rezonuje v spoločnosti nielen v odborných kruhoch, ale aj na úrovni samospráv. Mnohé mestá a obce dlhodobo vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií či prírode blízkych riešení. A práve tento prístup chce podporiť aj národná súťaž Enviromesto 2021.

„Mestá, ktoré dbajú na svoje životné prostredie prinášajú lepší a zdravší život svojim obyvateľom. Cieľom súťaže Enviromesto 2021 je upozorniť na pozitívne príklady slovenských miest. Povedzme samospráve nahlas, že naše mesto, to je predovšetkým prostredie pre náš život,“ uviedol minister životného prostredia Ján Budaj.

Súťaž Enviromesto 2021 má podnecovať komunitné vnímanie spolupráce politikov, podnikateľov, škôl, neziskových organizácií a verejnosti v mestách. Nielen víťazstvo, ale aj samotná účasť v súťaži je spôsobom, ako sa mesto dostane do širšieho povedomia verejnosti a bude sa vynímať ako pozitívny príklad.

„Do súťaže Enviromesto 2021 sa môže zapojiť každá obec so štatútom mesta, pričom sa budú hodnotiť aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do uzávierky prihlášok súťaže,“ upresnil Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

V tomto ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o štyri ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach:
– Prechod na zelené hospodárstvo
– Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra
– Ochrana ovzdušia
– Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Víťazom súťaže Enviromesto 2021 bude mesto, ktoré sa zapojí do všetkých súťažných oblastí. Záujemcovia z radov miestnej samosprávy sa môžu prihlasovať elektronicky od 1. júna do 16. júla 2021 na adresu enviromesto@sazp.sk.

„V Únii miest sme si vedomí, že klimatická kríza je tu a musíme sa už teraz pripravovať na to, aby sme jej dôsledkom predchádzali a vedeli im čeliť. Podporujeme mestá v týchto iniciatívach a sme radi, že aj štát ich motivuje a oceňuje aj takou formou, ako je súťaž Enviromesto 2021,“ zdôraznil Richard Rybníček, prezident Únie miest Slovenska.

O ocenených a víťazovi v 3. ročníku súťaže Enviromesto rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri tohto roka počas národnej konferencie Životné prostredie miest.

(il.foto: šč)

0Shares
Slovensko Správy Veda a technika z domova Zaujímavosti Zdravie Zdravý život