Manželstvá pre všetkých, príspevok na bývanie či sociálne štipendiá. PS predstavilo návrhy, aby mladí ľudia neodchádzali

Manželstvá pre všetkých, príspevok na bývanie či sociálne štipendiá. PS predstavilo návrhy, aby mladí ľudia neodchádzali

23.5.2023 (SITA.sk) – Hnutie Progresívne Slovensko (PS) pripravilo a predstavilo návrhy, ktoré by mali prispieť k tomu, aby mladí ľudia neodchádzali zo Slovenska, prípadne sa sem vrátili.

Neexistuje len jedno zázračné riešenie

Na tlačovej besede to uviedol predseda PS Michal Šimečka. Dodal, že 20 percent mladých odchádza zo Slovenska a mnohí sa už nevrátia.

Šimečka oceňuje, že sa tejto téme chce venovať i predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor. Šéf progresívcov zdôraznil, že nejestvuje jedno zázračné riešenie, ktoré by vyriešilo odchod mladých ľudí zo Slovenska.

V tomto kontexte spomenul napríklad návrh na oslobodenie mladých ľudí od daní, ktorý bol v parlamente, ale podľa jeho názoru neprimäje mladých ostať na Slovensku a neodísť študovať na lepšie školy či za vyššími platmi do zahraničia.

PS sa rozhodlo komunikovať s mladými ľuďmi a aj na základe týchto rozhovorov vytvorili riešenia zamerané na mladých, ktoré budú súčasťou programu hnutia.

Rozprávali sa so študentmi v Košiciach, Banskej Bystrici, Bratislave i Brne a pýtali sa ich, ako si predstavujú Slovensko, kde by chceli žiť.

Zatraktívnenie učiteľského povolania

Ako uviedla členka predsedníctva PS Tamara Stohlová, je potrebné zatraktívniť učiteľské povolanie a zvýšiť platy pedagógov tak, aby zodpovedali platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí.

Mladí by tiež chceli, aby povolanie učiteľa bolo vážené, no zároveň si prajú výučbu, ktorá by bola založená na diskusii a učení pre život. Očakávajú tiež vedenie k schopnosť kriticky myslieť i pracovať v tíme.

Stohlová v tomto smere podotkla, že je potrebné dokončiť a implementovať kurikulárnu reformu, no menované zručnosti je podľa nej potrebné aplikovať aj na stredných školách.

Progresívci by tiež radi presadili aj komplexnú reformu vysokých škôl, pričom by mala byť podporená špecializácia a internacionalizácia univerzít.

Preplácanie psychoterapie

Pre mladých bola dôležitá aj otázka duševného zdravia, a to vo všetkých oblastiach života. PS by rado rozšírilo možnosti preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia.

Členka predsedníctva PS zdôraznila aj potrebu navýšenia počtu psychológov a psychoterapeutov. Ich nedostatok je podľa Stohlovej výsledkom viacerých bariér i absencie motivačných schém. PS tiež považuje za nutné odstrániť stigmatizáciu duševných problémov v spoločnosti a zamerať sa viac na prevenciu.

„A aby aj politici a političky uznali duševné zdravie ako životne dôležitú tému,“ doplnila Stohlová. Klimatická kríza by tiež podľa mladých ľudí mala byť priorita.

Stohlová uviedla, že PS dlhodobo zdôrazňuje potrebu presadenia silného klimatického zákona so silnými a vymáhateľnými cieľmi a nezávislou expertnou kontrolou, ktorý by vytvoril podklady na boj s klimatickou krízou.

Dostupnosť bývania

Podpredsedníčka hnutia Lucia Plaváková doplnila, že PS plánuje presadzovať aj opatrenia v oblasti dostupného bývania.

Chcú sa zamerať na rozšírenie dostupnosti nájomného bývania, a to ako prostredníctvom podpory mestských nájomných agentúry, tak aj cez úpravu financovania výstavby nájomných bytov. Spomenula aj príspevok na bývanie, ktorý by pomohol mladým pomôcť s úhradami nákladov na bývanie.

„Dôležité pre budúcnosť mladých ľudí na Slovensku je aj zabezpečenie prehľadných a dostupných sociálnych štipendií a študentských pôžičiek,“ vraví Plaváková.

PS by chcelo podporiť sociálne štipendiá aj pre tých, ktorí študujú externe, a to vzhľadom na to, že voľba tejto formy štúdia je často podmienená socioekonomickou či rodinnou situáciou.

Zasadzovať sa chcú i za odstránenie byrokracie pri žiadaní o štipendiá. Študentské pôžičky by podľa Plavákovej mali byť bezúročné, zároveň by splácanie a odklad splátok mohli byť flexibilnejšie. Progresívci by tiež radi presadili koniec neplatených stáží.

Sexuálne násilie

Cieľom PS je aj rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich detí a rodín. Chceli by presadiť manželstvo pre všetkých, ale aj životné partnerstvá pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nechcú uzavrieť manželstvo.

Ďalším cieľom hnutia je i posilnenie ochrany pred rodovo podmieneným násilím, pričom základom je podľa podpredsedníčky progresívcov redefinícia znásilnenia založená na absencii súhlasu, a tiež zavedenie prečinu sexuálneho obťažovania.

Súčasťou prevencie sexuálneho násilia by malo byť i zaradenie vzťahovej a sexuálnej výchovy do kurikula. Plaváková napokon spomenula, že za účelom odstránenia platového znevýhodnenia žien by ich hnutie chcelo zaviesť pre väčších zamestnávateľov povinnosť zverejňovať rodové platové rozdiely.

Štát by mal podľa nej informácie analyzovať a výsledky zverejňovať s cieľom zvýšenia transparentnosti a postupného dosiahnutia rovnakého odmeňovania mužov a žien.

Viac k témam: Duševné zdravie, Predčasné voľby na Slovensku 2023, Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS), Premiér Slovenskej republiky, príspevok na bývanie, Sexuálne násilie, Sociálne štipendium, Študentské pôžičky, Úradnícka vláda, životné partnerstvo
Zdroj: SITA.sk – Manželstvá pre všetkých, príspevok na bývanie či sociálne štipendiá. PS predstavilo návrhy, aby mladí ľudia neodchádzali © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko