Tesco zachraňuje potraviny, ušetrilo už vyše 20-tisíc ton emisií skleníkových plynov

Tesco zachraňuje potraviny, ušetrilo už vyše 20-tisíc ton emisií skleníkových plynov

31.5.2021 (Webnoviny.sk) – Ak všetci nezmeníme svoje správanie, z potravín sa do roku 2030 stane najväčší zdroj globálnych emisií. Každý rok končí v odpadkových košoch domácností, supermarketov a iných potravinárskych prevádzok až 931 miliónov ton potravín[1]. Potraviny, ktoré sa nikdy nedostanú na náš tanier, sú zodpovedné za 8 % globálnych emisií. V aktívnom boji proti potravinovému odpadu – z farmy až na tanier – sa Tesco angažuje už od finančného roku 2016/17, keď po prvýkrát a zároveň ako prvý reťazec v strednej Európe zverejnilo svoje dáta o potravinovom odpade. Odvtedy sa Tescu na Slovensku podarilo výrazne priblížiť k naplneniu cieľa, že žiadne potraviny vhodné na konzumáciu neskončia ako odpad, a ušetriť 20 574 ton emisií. Oceňujú to aj Slováci – na aktivitách firiem v tejto oblasti záleží  deviatim z desiatich Slovákov z reprezentatívneho prieskumu.

V dôsledku klimatickej zmeny a pandémie COVID-19 sa boj proti potravinovému odpadu stal ešte naliehavejší ako kedykoľvek predtým. Veľmi ma teší, že aj naďalej sa nám darí prekračovať cieľ OSN znížiť množstvo potravinového odpadu o polovicu. Záchranou 2 079 ton potravín, ktoré by inak skončili v odpade, a ich použitím na ľudskú spotrebu, Tesco na Slovensku za posledné štyri roky ušetrilo 20 574 ton emisií CO2. Podarilo sa to vďaka našej dlhodobej práci na znižovaní množstva nepredaných potravín a zvyšovaní objemu darovaných potravín. Vďaka obetavej práci našich kolegov sme dokázali pokračovať v tejto dôležitej práci aj počas pandémie. Nepredané potraviny pre ľudí v núdzi alebo ako krmivo pre zvieratá daruje na Slovensku všetkých 153 predajní Tesca. Vlani sme úspešne  redistribuovali 90 % nepredaných potravín vhodných na konzumáciu, čo nás výrazne priblížilo k splneniu nášho cieľa nevyhadzovať žiadne potraviny vhodné na ľudskú spotrebu,“ hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Ľudia očakávajú podporu od reťazcov

Celospoločenský význam témy plytvania potravinami si vo veľkom uvedomujú aj Slováci, ukázali čerstvé výsledky reprezentatívneho online prieskumu agentúry MNFORCE, ktorý prebiehal na vzorke 500 respondentov na konci mája. Celkovo 93 % Slovákov vníma pozitívne aktivity firiem a organizácií, ktoré sú aktívne v boji proti potravinovému odpadu.

Väčšina opýtaných si pritom tému znižovania potravinového odpadu spája práve s Tescom – 64 % respondentov označilo Tesco ako spoločnosť, ktorá je aktívna v tejto oblasti. Účastníci prieskumu sa vyjadrili aj k tomu, kto by im osobne mal pomôcť znižovať množstvo vyprodukovaného potravinového odpadu. Aj tu Slováci potvrdili, že zodpovednú úlohu Tesca vnímajú pozitívne.

Pomocnú ruku od reťazcov očakáva 51 % opýtaných, nasleduje štát a samospráva (46 %) či potravinárske firmy (40 %). 29 % respondentov by ocenilo pomoc od reštaurácií, 13 % od celebrít a influencerov a 9 % od neziskového sektora. Opýtaní si mohli zvoliť aj viacero odpovedí, možnosti „všetci z vymenovaných“ označila tretina respondentov (34 %).

Rastie tlak na klímu a zdroje planéty

Štvrtina celosvetových emisií pochádza z potravín. Emisie z potravín sú vyššie ako tie, ktoré vyprodukujú jednotlivé krajiny, s výnimkou USA a Čína[2]. Podľa údajov OSN vzrastie v nasledujúcich 30 rokoch svetová populácia o dve miliardy, z aktuálnych 7,7 miliardy na 9,7 miliardy v 2050[3]. S rastom populácie porastie aj tlak na klímu a už obmedzené zdroje planéty.

Cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 „znížiť do roku 2030 množstvo potravinového odpadu o polovicu“ dosiahlo Tesco v strednej Európe minulý rok, teda o celých 10 rokov skôr, ako stanovila OSN. Na Slovensku sa to reťazcu podarilo ešte o rok skôr, v roku 2019, teda s predstihom 11 rokov.

Najnovšie dáta ukazujú, že Tesco pokračuje v prekračovaní cieľa OSN a do dnešného dátumu sa mu podarilo znížiť množstvo potravinového odpadu v strednej Európe už o 69 %.

Zníženie objemu odpadu je výsledkom úsilia Tesca vrátane:

ešte efektívnejšieho objednávania a prognózovania pri čerstvých potravinách
priebežného vyhodnocovania zloženia nášho sortimentu, vďaka ktorému zákazníkom ponúkame relevantné produkty
v neposlednom rade lepšieho riadenia procesov pri znižovaní cien pred vypršaním dátumu spotreby

Úsilie Tesca znižovať množstvo potravinového odpadu prekračuje hranice jeho prevádzok – maloobchodný reťazec vyzýva potravinársky priemysel, aby aj ďalšie spoločnosti a organizácie nasledovali jeho príklad a začali merať a uverejňovať vlastné dáta, ktoré im umožnia prijímať cielené kroky na zníženie množstva odpadu.

Nikto nedokáže vyhrať boj proti potravinovému odpadu sám. Preto sa už od  roku 2016/17, keď sme prvýkrát zverejnili naše dáta, snažíme vniesť do dodávateľského reťazca viac transparentnosti. Preto vítame, že desať našich stredoeurópskych dodávateľov sa pridalo k Tescu a v septembri tohto roka uverejnia svoje dáta o potravinovom odpade. Naša spoločná zodpovednosť je pomáhať znižovať množstvo potravinového odpadu z farmy až na tanier zákazníka,“ dodáva  Martin Kuruc.

Pokrok Tesca pri znižovaní množstva potravinového odpadu:

Tesco je jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá uverejňuje dáta o potravinovom odpade. Robí tak pravidelne už od roku 2016/17.
Vo finančnom roku 2020/21 spoločnosť Tesco na Slovensku predala 557 486 ton potravín, 8 549 ton sa nepredalo zákazníkom. Išlo o potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny, ktoré už neboli vhodné na darovanie a skončili ako odpad.
Celkový objem nášho odpadu v uplynulom roku dosiahol 3 098 ton, čo je skvelý výsledok, a tvorí len 0,55 % z celkového množstva všetkých potravín. V porovnaní v naším východiskovým rokom 2016/17 ide o 69 % zníženie, čo znamená, že naďalej prekračujeme cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu o
Vďaka dlhodobému partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska a jej lokálnymi partnermi sme v minulom roku darovali 2 079 ton potravín. Z tohto množstva bolo pripravených päť miliónov porcií jedla pre ľudí v núdzi.
Z našich obchodov na Slovensku sme úspešne darovali dobročinným organizáciám alebo ako krmivo pre zvieratá 90 % nepredaných potravín vhodných na konzumáciu, čo znamená, že sa približujeme k naplneniu nášho záväzku nulového potravinového odpadu.
Od roku 2016/17 sme prostredníctvom darovania pre ľudí zachránili 6 430 ton potravín. Tým, že sme zabránili, aby sa z nich stal odpad, sme ušetrili až 20 574 ton emisií. Okrem toho sme darovali 8 897 ton ako krmivo pre zvieratá.

Ďalšie informácie o výsledkoch  Tesca v boji proti plytvaniu potravinami nájdete na corporate.tesco.sk

[1] https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
[2] http://www.fao.org/3/bb144e/bb144e.pdf
[3] https://www.un.org/en/global-issues/population

Informačný servis

Viac k témam: PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Tesco zachraňuje potraviny, ušetrilo už vyše 20-tisíc ton emisií skleníkových plynov © SITA Všetky práva vyhradené.

0Shares
Slovensko