Z platov poslancov vám príde až zle

Z platov poslancov vám príde až zle

Sedieť si na zadku, nerobiť temer nič a brať kráľovský plat…Kto by to nechcel? Bohužiaľ, nami zvolení poslanci NR SR to robia. A platíme ich za to viac než kráľovsky. Nečudujme sa ale potom, že sa držia svojich stoličiek ako kliešte a slogan „Sýty hladnému neverí“ je v ich prípade viac než aktuálny.

Poslancom Národnej rady (NR) SR v roku 2021 každomesačne príde na účet sumička okolo 5000 eur, pričom výška ich platu sa líši podľa miesta ich trvalého pobytu a aj podľa toho, či sú vo vedení parlamentu a výborov NR SR alebo nie. No i tak ide o šialené sumy. Problémom je, že poslancovi patrí plat vo výške trojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Základný plat sa oproti minulému roku síce mierne znížil, paušálne náhrady sa ale zvýšili. Platové pomery poslancov sú zverejnené na webe NR SR. A nikto z nich toto nechce za nič na svete zmeniť. Neodhlasujú si platy, ktorými by sa ešte viac priblížili obyčajnému Slovákovi, ktorý musí mesačne a pri páse drieť aj za 500 eur. Spomínate si na rozčúlených poslancov, keď museli Ťahať“ nočnú? Chudáčikovia. Ich nezaujíma, že Slovák robí aj nočné a to za omnoho nižší plat! Nuž ale ako potom možno od takého poslanca chcieť, aby pochopil skutočný život a starosti obyvateľa tejto krajiny?

Plat poslanca v roku 2021 je určený vo výške 3060 eur. A k tejto sume im patria ešte paušálne náhrady, pričom ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného. Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostáva ešte 2040 eur, poslanec z iného kraja má paušálne náhrady vo výške 2380 eur. V roku 2020 bol základný plat poslanca vo výške 3276 eur, teda o 216 viac ako teraz. Paušálne náhrady však boli nižšie ako v tomto roku, išlo o sumy 1966 eur a 2294 eur. K platu sa pripočítavajú aj funkčné príplatky pre poslancov, ktorí sú vo vedení parlamentu alebo výborov. Tie ostali v rovnakej výške. Napríklad predseda parlamentu dostáva príplatok 497,91 eura, podpredseda NR SR 331,94 eura. Šéf parlamentného výboru má príplatok 165,97 eura a podpredseda výboru 82,99 eura. Pekné sumičky, nie?

0Shares
Ekonomika Slovensko Správy z domova