Niektorí zamestnanci na Mikasovom Úrade verejného zdravotníctva nenosia v práci rúška – toto virálne video odhalilo (ne)skutočné pokrytectvo + VIDEO

Niektorí zamestnanci na Mikasovom Úrade verejného zdravotníctva nenosia v práci rúška – toto virálne video odhalilo (ne)skutočné pokrytectvo + VIDEO

Miroslav Heredoš so skupinou rodičov navštívil aj s kamerou Úrad verejného zdravotníctva, ktorý vydal vyhlášku o povinnosti nosiť prekryté horné dýchacie cesty v interiéri. Prišli odovzdať hlavnému hygienikovi memerandum s petíciou 60 tisíc rodičov, ktorí sú proti noseniu rúšok deťmi v škole. Pre verejnosť odhalili ohromné pokrytectvo

Niektorí úradníci v priestore ÚVZ SR nemali na tvári rúško v čase, keď tam skupina rodičov bez rúšok čakala, kým ich pustia na podateľňu. Ich video odhaľujúce dvojaký meter sa stalo virálnym na Facebooku s takmer 15 tisíc zdieľaniami a pol miliónom zhliadnutí za pár dní od jeho zverejnenia. Nepochybne to vyľakalo úradníkov aj odborníkov a viedlo k rozhodnutiu, že od pondelka žiaci ZŠ už rúška v triedach nemusia mať.

Miroslav Heredoš s nadšením komentuje: „Verbovanie rodičov, silný boj priamo na úrade UVZ, ktorý sme podnikli, mal zmysel. Škandalózne odhalenie pred Slovenskom, že na úrade nosí rúško len pár ľudí, ostatní bez neho, a naše deti 8h v škole s rúškom, bolo zásadné. Doba rúšková pre deti ZŠ skončila, čo je fenomenálny úspech. Strach, že zverbujeme rodičov z celého Slovenska a zjednotíme ich do silného odporu zavážil.”

Rozhodnutie, že deti môžu byť počas vyučovania bez rúšok, oznámila hlavná pediatrička MUDr. Elena Prokopová. Práve na ňu podal Miroslav Heredoš z hnutia Republika trestné oznámenie  pred troma mesiacmi, keď strašila tým, že deti budú musieť mať pre prezenčnú výučbu test alebo očkovanie. Nakoniec postačuje len prehlásenie o bezpríznakovosti pre účasť v škole. Sady domácich antigénových testov s falošnou pozitivitou pre žiakov majú len prispieť k posunu okresov do tmavších farieb a potom cez obmedzenia v prevádzkach, kostoloch a na podujatiach dokopať ľudí k očkovaniu.

V memorande rodičia žiadali podobne ako v ČR zrušiť povinné nosenie rúšok počas vyučovania, pričom sa odvolávali na Školský zákon (č. 245/2008), ktorý v § 152 uvádza nasledovné: „Školy a školské zariadenia sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné prihliadať na základné fyziologické potreby detí a žiakov.”

Podľa rodičov školy ani školské zariadenia preukázateľne neprihliadajú na základnú fyziologickú potrebu detí a žiakov – možnosť voľne dýchať.

„Je to ich primárna fyziologická potreba,” zdôrazňuje memorandum.

Podľa Dohovoru o právach dieťaťa, záväznému medzinárodnému ľudskoprávnemu dokumentu, má byť záujem dieťaťa na prvom mieste. Ak sa aj dieťa nakazí koronavírusom, nepredstavuje to preň žiadne vážne riziko, väčšina nemá ani príznaky. Je to priam bezpečná detská choroba, ktorej prekonanie vytvára dlhoročnú prirodzenú imunitu. Pri znovunakazení vírusom sa imunita nabudí a predlžuje, čím môže vytvoriť celoživotnú ochranu.

Aj preto rodičia z iniciatívy Škola bez podmienok predložili ako druhú požiadavku, aby hlavný hygienik verejne vystúpil proti očkovaniu detí od 5 do 18 rokov ako medicínskemu nezmyslu a bezprecedentnej svojvôli MZ SR. Odborníci teda vyhoveli len čiastočne požiadavke nenosenia rúška, nakoľko sa týka iba ZŠ. Fyziologické potreby voľne dýchať však majú aj deti na stredných školách, za tie sa musia rodičia ešte pobiť.

Signatári sa prihlásili tiež k Otvorenému list JUDr. Petra Weisa, ktorý adresoval predsedovi vlády Slovenskej republiky, Ing. Eduardovi Hegerovi.

Jeho časť venovaná školskému roku 2021 hovorí jasne: “Začal sa školský rok a prevalencia ochorenia Covid-19 u detí je na základe dostupných dát z predošlých období doslova štatisticky nepodstatná, mizivá; presne taká mizivá, ako je tomu v ČR, kde deti pri vyučovaní v triede nenosia rúška (obdobná situácia je aj v iných európskych štátoch). Mnohé európske štáty, ako napríklad Dánsko, Švédsko či Veľká Británia žiadne opatrenia ohľadne povinného používania rúšok nemajú a úmrtnosť na koronavírusové infekcie je porovnateľná so Slovenskom.”

JUDr. Weis však nezabudol pripomenúť, že „existujú štúdie, ktoré sú verejne dostupné a poukazujú na škodlivosť rúšok na zdravie ľudí pričom ich nosenie nie je prevenciou ochorenia Covid-19 a jeho mutácií (variantov).”

Rodičia dodávajú: „U našich detí sa nosením rúšok množia migrény, závraty, ekzémy, vyrážky, pigmentové škvrny po slinách, dychová nedostatočnosť a iné. Tieto nežiadúce účinky zažívajú naše deti na vlastnej koži a jedná sa o poškodzovanie inak zdravých detí… na takéto správanie nemáte absolútne žiadne právo.”

Ide podľa nich o vedomé ničenie zdravia a imunity detí.

zdroj: hlavnespravy.sk

0Shares
Slovensko Šokujúce Video