Dopyt po septikoch a nádržiach na dažďovú vodu sa bude neustále zvyšovať

Dopyt po septikoch a nádržiach na dažďovú vodu sa bude neustále zvyšovať

Globálne otepľovanie je aktuálnou témou a tváriť sa, že sa Slovenska netýka, nemôžeme. Veľké výkyvy v teplotách, prekonávanie teplotných rekordov a neustále zvyšovanie priemernej teploty o tom svedčia.

Aj keď máme rok 2021, na väčšine územia nie je stále zavedená kanalizácia. Pestovateľov a záhradkárov navyše každý rok trápia extrémne suchá, ktoré sa potom odzrkadľujú aj na kvalite úrody. V posledných rokoch sa ale zvýšil záujem o septiky a nádrže na dažďovú vodu.

Septiky

 

Keďže vo viacerých mestách a najmä obciach nie je kanalizačná prípojka, domácnosti sú tak odkázané zabezpečiť si zber odpadových vôd sami. Zväčša to riešia klasickými žumpami, avšak v posledných rokoch je veľký záujem o septiky. Sú to dvojkomorové žumpy, ktoré sú často označované aj ako bezúdržbové čističky. Prečisťujú odpadové vody v rámci svojej konštrukcie a von sa dostávajú len odpadové vody zbavené veľkej časti kalu, čím chránia aj samotné životné prostredie.

Najmä na vidieku sa odpadové vody zo žúmp vypúšťali do vodných tokov a do pôdy a tým ohrozovali ryby a podzemné vody. Septiky sú skvelým riešením pre domácnosti, ktoré chcú šetriť životné prostredie a nechcú tak často vyvážať odpadové vody ako v prípade klasických žúmp.

Nádrže na dažďovú vodu

 

Nielen po septikoch, ale aj po nádržiach na dažďovú vodu sa bude dopyt neustále zvyšovať. Vzhľadom na extrémne horúčavy v letných mesiacoch je nedostatok dažďovej vody a preto si domácnosti zaobstarávajú nádrže na dažďovú vodu, ktoré sa umiestňujú pod zem. Sú z betónu a vodu z nich bude možné čerpať vďaka klasickému čerpadlu. Nerozmnožujú sa v nich baktérie, ktoré by znižovali kvalitu vody a tak je táto voda priam určená na polievanie úrody, trávnika a aj na umývanie vonkajšej dlažby.

Objednať nádrže na dažďovú vodu je dobrá investícia a ak ju stíhate ešte pred letom, výrazne tak ušetríte pitnú vodu, ktorú môžete využiť na iné účely.

Zdroj obrázka:

 

Autor: Phattara Away / Shutterstock.com

0Shares
Slovensko