OSN úplne zlyhala a vraj presadzuje len záujmy Spojených štátov

OSN úplne zlyhala a vraj presadzuje len záujmy Spojených štátov

Spisovateľ Tomáš Lukavec poskytol rozhovor vojenskému analytikovi Martinovi Kollerovi a podpredsedovi PRO, právnikovi a odborníkovi na medzinárodné vzťahy Petrovi Vacekovi v jeho programe Zákony bohatstva.

Obom hosťom kládol otázky z publika. Prvá otázka znela, či naša vláda môže vyhlásiť vojnový stav a či je to v súčasnosti relevantné. Obaja hostia sa zhodli na tom, že bez súhlasu parlamentu to tak nie je, a to dnes nie je relevantné.
Ďalšou otázkou bolo, ako vnímajú konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom a či by sa tento konflikt mal riešiť na globálnej úrovni vrátane opatrení proti Rusku, alebo či by sa do toho nemal zapojiť svet.
„Stále si myslím, že svet mal byť zapojený do roku 2014, keď vypukol Majdan. Ak sa dnes pozrieme na OSN, ktorá by mala byť popredným svetovým podporovateľom mieru na základe všetkých svojich preambulí a zmlúv, doteraz neurobila absolútne nič. OSN zjavne nie je neutrálna a jasne presadzuje záujmy Spojených štátov, ktoré sa v prvom rade zaujímajú o podporu rozmiestnenia vojenských základní na území Ukrajiny. To je podľa môjho názoru tiež jeden z dvoch hlavných dôvodov tejto vojny,“ povedal Koller a dodal, že zapojenie OSN do konfliktu je teraz veľmi vážne, najmä preto, že sa ukázalo, že nedávno v Rusku odsúdili dvoch pracovníkov OSN, ktorí nariadili ukrajinskému delostrelectvu zaútočiť na vojenské ciele na ruskom území.
Koller dodal, že výsledkom vývoja od roku 2014 je len nezáujem OSN o akékoľvek mierové riešenia, čo považuje za veľké zlyhanie organizácie z hľadiska ľudskosti v medzinárodných vzťahoch.
Po Kollerovi nasledoval podpredseda strany PRO Petr Vacek. „Som tiež toho názoru, že svet sa mal zapojiť oveľa skôr, pretože vypuknutie akejkoľvek vojny je fatálnym zlyhaním diplomacie,“ povedal Vacek.
Vacek spomenul aj takzvanú okružnú diplomatickú nótu z konca minulého roka, ktorú Rusko poslalo predstaviteľom západného sveta a v ktorej Rusko vyjadrilo znepokojenie nad situáciou na Ukrajine a zároveň vyzvalo svetových lídrov, aby rokovali. Bohužiaľ, nestalo sa tak, reakcia západného sveta bola väčšinou stručná a povedala, že Ukrajina má právo rozhodnúť o svojom vlastnom osude.
„Istým spôsobom to bola ponuka na rokovanie z Ruska pred vypuknutím konfliktu, ktorá v tom čase nebola vypočutá, a potom sa situácia zmenila na ozbrojený konflikt,“ povedal Vacek.
Vacek však zároveň poznamenal, že nikdy nie je neskoro rokovať o mieri na globálnej úrovni. V tejto súvislosti Koller pripomenul aj Putinovu výzvu na mier na konci minulého roka, ktorá sa podľa jeho názoru v západných mainstreamových médiách takmer vôbec neprezentovala a ľudia sa o nej mohli dozvedieť len prostredníctvom alternatívnych nezávislých médií. V našej krajine sa o tom vôbec nediskutovalo.
A práve kvôli týmto veciam sa možno opýtať, aký je skutočný záujem západného sveta o mier a ľudskosť.

zdroj

0Shares
Zaujímavosti