Predpovede Tesly o technológii. Čo si Tesla vysníval?

Predpovede Tesly o technológii. Čo si Tesla vysníval?

Nielen úvahy, ale aj jeho dlhoročná snaha smerovali k prenosu elektrickej energie na diaľku. O preklenovanie vzdialenosti sa veľmi zaujímal, o čom svedčí napríklad fakt, že bol vynálezcom rádia, aj keď s týmto objavom prišiel jeho sok vo fyzike Guglielmo Marconi. Tesla v interview pre magazín Liberty už v roku 1935 hovoril o komunikácii na diaľku a prístrojoch, ktoré to umožňovali, o veľkosti krabičky, ktorá sa vedie do vrecka saka. Hovoril aj o dorozumievaní sa v reálnom čase a po celom svete. Nemal na mysli len telefonické spojenie, ale aj vizuálne a bezdrôtové, ktoré malo urobiť zo všetkých ľudí jeden mozog sveta.

Vedec spočítal, kedy príde koniec ľudstva. Štatistika je desivo pravdepodobná.

Teslove predpovede sa týkali aj spoločnosti a eugeniky.

Tesla sa ku sklonku života zaoberal a často vyjadroval aj k eugenike. V čase, keď nacizmus v Európe prekvital smerovala eugenika skôr k svojej negatívnej stránke, a teda šľachteniu dokonalého človeka či rasy na úkor vekov nie dostatočne skvelých a geneticky žiadaných. Tesla predpovedal, že ženy budú smerovať k vyrovnaniu sa mužom, čím úplne stratia citlivosť či ďalšie ženské vlastnosti. Svojou predstavou o konci mužskej nadvlády i potrebnosti as tým aj degradácii rodiny nahrával mužským spolkom, ktoré sa snažili feminizmus potlačiť. Tesla predpokladal, že materstvo nebude ženami žiadané av rámci eugeniky sa začne plodenie detí uberať iným smerom. Priamo uviedol, že bude reprodukcia podobná tej vo včelstve, kde rodí iba kráľovná.
Predpovede pre 21.storočie.

Tesla sa ale tiež domnieval, že bude dosť obilí, aby nasýtilo všetkých. Svet bude bez vojen a za nás budú pracovať stroje. A kedy že to? Tesla predpovedal, že už čoskoro, respektíve počas tohto storočia.

Svoj pohľad ponúkol magazínu Liberty.

0Shares
Zaujímavosti