Peková: dokumenty o úmrtiach, vedľajších a budúcich účinkoch vakcín. Závažné zistenia!

Peková: dokumenty o úmrtiach, vedľajších a budúcich účinkoch vakcín. Závažné zistenia!

Molekulárna biologička a aktivistka z Českej republiky Soňa Peková informovala o dokumentoch, ktoré hovoria o testovaní vakcíny Pfizer. Na príkaz súdu sa museli zverejniť. Prvé informácie z týchto dokumentov sú závažné. Ide o experimentálne vakcíny mRNA.

Nezisková skupina Public Health & Medical Professionals (odborníci v odbore verejného zdravia) zažalovala FDA (Food & Drug Agency), ktorá realizovala núdzovú autorizáciu (EUA – Emergency Use Authorization) vakcíny Pfizer. Jej cieľom bolo zistiť, aké podklady doložil Pfizer FDA na to, aby núdzovú autorizáciu schválila.

Súd rozhodol, že Pfizer musí uvoľniť 500 dokumentov mesačne, z celkového počtu 329 000 dokumentov, čo vychádza na 55-ročné zverejňovanie.

Avšak už po zverejnení prvých 500 dokumentov sa objavili závažné fakty: Už tri mesiace po pustení vakcíny Pfizer do obehu bolo zaznamenaných 1223 mŕtvych s priamou súvislosťou s touto vakcínou a zaregistrovaných vyše 42 000 nežiaducich účinkov! Medzi nimi napríklad 25 957 ochorení nervovej sústavy.

Pfizer ďalej vyhlásil, že nemá žiadne informácie o tom, ako bude vakcína pôsobiť na tehotné ženy a deti. Preto je snaha očkovať deti i tehotné ženy, aby boli súčasťou klinickej štúdie.

Na tieto dokumenty upozornila včera aj moderátorka Sobotných dialógoch na RTVS. Inak o nich mienkotvorné médiá mlčia a tí, čo na tieto ľahko vyhľadateľné informácie upozornia, sú považovaní za dezolátov. Aj preto na ne známa virologička Peková upozornila a verejne z nich citovala. Podľa nás ide o závažné informácie, ktoré môžu mať dosah na niektorých prijímateľov vakcíny.

zdroj: hlavnydennik.sk

0Shares
Zdravie