Maďarský ústavný súd potvrdil zákaz zmeny mena pre transrodové osoby

Maďarský ústavný súd potvrdil zákaz zmeny mena pre transrodové osoby

Nedávne právne predpisy Maďarska zakazujúce zmeny mien transrodových osôb spochybnila loby za LGBT, ktorá teraz hrozí, že sa s touto záležitosťou obráti na Európsky súd pre ľudské práva.

Maďarský ústavný súd (AB) vo štvrtok rozhodol, že zákon z roku 2022, ktorý zakazuje zmenu mien transsexuálov v oficiálnych dokumentoch, nie je v rozpore so základným zákonom krajiny.

„Skutočnosť, že štát zaregistruje pohlavie jednotlivca pri narodení namiesto alebo popri jeho identifikovanom pohlaví, ktoré zodpovedá jeho rodovej identite, v dôsledku zaobchádzania so zmenou pohlavia, môže byť odôvodnená z niekoľkých dôvodov,“ uviedol AB vo svojom rozhodnutí.

„Na jednej strane si právo jednotlivca na zdravotnú starostlivosť môže vyžadovať zápis jeho pohlavia pri narodení do matriky ako nevyhnutnú informáciu o jednotlivcovi poskytnutú zdravotníckemu zariadeniu, ktorá môže byť napríklad potrebná na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla.

„Na druhej strane, potreba, aby trestné orgány poznali pohlavie podozrivého alebo páchateľa, môže byť tiež v popredí štátnej trestnej politiky, rovnako ako to môže byť relevantné v športovom práve alebo dokonca v pracovnom práve.“

AB dodal, že „podľa názoru ústavného súdu preto obmedzenie súkromia jednotlivca zaznamenaním jeho pohlavia ako údajov v matričnom konaní nemožno považovať za zbytočné ani neprimerané. Ústavný súd preto zamietol súdnu iniciatívu.“

0Shares
Správy Svet