Karel Čapek: hra o pandémii, ktorá predvídala súčasnosť

Karel Čapek: hra o pandémii, ktorá predvídala súčasnosť

„Nová normálnosť“ bola predpovedaná pred 85 rokmi. Karla Čapka (1890-1938) považujem za jedného z najväčších spisovateľov 20. storočia. Vo svojich dielach predvídal nástup Hitlera k moci, Mníchovskú dohodu, 2. svetovú vojnu. A predvídal oveľa viac. (Valentín Katasonov)

Čapek toho predvídal oveľa viac. Vidíme to už v jeho prvom známom diele – sci -fi hre „R.U.R.“, napísanej v roku 1920. Názov hry je skratka a znamená „Rossumovi univerzálni roboti“. Slovo „robot“ vymyslel a uviedol do obehu Karel Čapek. Vo svojom románe Vojna s mloky (1936) varoval pred nebezpečnými dôsledkami univerzálnej robotizácie.

Biela nemoc

Hru „Biela nemoc“ (1936) treba zaradiť aj do kategórie Čapkových beletristických diel, ktorých predpovede sa začínajú napĺňať. Záujem o hru vzrástol minulý rok, keď WHO vyhlásila „pandémiu COVID-19“. Dnes sa slovo „pandémia“ používa neustále, hoci pred rokom a pol ešte bolo zriedkavé.

A pred 85 rokmi v hre „Biela nemoc“ bolo slovo „pandémia“ jedným z hlavných.

Neznáma choroba

Dej diela sa točí okolo pandémie neznámej choroby a hľadaní lieku na ňu uprostred príprav veľkej vojny v Európe. Choroba je nákazlivá, pochádza z Číny. Začína sa škvrnou bielej farby na tele (odtiaľ aj názov – biela nemoc; iný názov je Čengova choroba). Veľmi podobná lepre. Lekárska veda bola bezmocná. Choroba odsúdi ľudí na bolestivú smrť, ku ktorej dochádza niekoľko týždňov po objavení sa bielej škvrny. Celá úloha oficiálnej medicíny sa obmedzuje na predpisovanie dezodorantov (na zahnanie zápachu hnijúceho tela) a liekov proti bolesti (morfínu). Ďalšou črtou infekcie je, že postihuje iba ľudí starších ako 45 rokov. Mladších obchádza.

Hlavné postavy

Krajina, v ktorej sa udalosti odohrávajú, autor neuvádza, ale hlavnými postavami hry sú:

Siegelius je dvorný radca, profesor, prednosta slávnej kliniky, má hľadať spôsoby, ako zachrániť ľudí pred bielou nemocou.

Doktor Galén je jednoduchý lekár, ktorý pozná tajomstvo liečby bielej nemoci a v rámci svojej lekárskej praxe zachraňuje ľudí. Je ústrednou postavou hry. Galén sa snaží využiť svoje tajomstvo, aby vládnuce kruhy odmietli prípravy na veľkú vojnu. Vládam a bohatým dáva ultimátum: moje tajomstvo dostanete, iba ak sa dokážete dohodnúť na všeobecnom a večnom mieri.

Barón Krüg je jedným z najmocnejších tohto sveta, šéf veľmi veľkého podniku, vyrábajuceho zbrane, obrnené vozidlá, lietadlá a jedovatý plyn. Je jedným z tých, ktorých vojna životne zaujíma.

Maršál je hlavný vojenský vodca, ktorý krajinu pripravuje na vojnu dve desaťročia. Rozpútava vojnu a očakáva rýchle víťazstvo. Vojna je jeho povolaním. Barón Krüg je pravou rukou Maršala.

V hre sú aj členovia akejsi rodiny (otec, matka, dcéra a syn), ktorí hovoria o bielej nemoci. Čapek prostredníctvom nich ukazuje, ako verejnosť vníma pandémiu a blížiacu sa vojnu.

Pandémia ako ústredná udalosť života

Čítajuc, počúvajuc alebo sledujúc na javisku toto dielo si začnete premietať niektoré udalosti a slová hrdinov na dnešnú dobu, keď z „pandémie“ robia ústrednú udalosť osobného a spoločenského života.

Pre mnohých hrdinov je biela nemoc na periférii ich vedomia. Maršál sa napríklad pohltil prípravou na vojnu, nezaujímajú ho osudy umierajúcich v čase mieru. Tí mladší, ktorí majú menej ako 45 rokov si myslia to isté. Niekto je posadnutý duchom vlastenectva; niekto očakáva, že jeho krajina získa z víťaznej vojny veľké „dividendy“.

Mor, ktorý niektorí ospevovali

Sú aj takí, ktorí pandémiu vítajú. Tu je napríklad rozhovor troch pacientov odohrávajúci sa na izbe kliniky. Jeden z nich hovorí: „Dôvod je len jeden: vo svete sa premnožilo príliš veľa ľudí, polovica z nich by si mala dať pauzu a dať priestor iným. To je všetko. Napríklad, ty, pekár, uvoľni miesto ďalšiemu pekárovi. A ja, chudák, uvoľním miesto ďalšiemu chudákovi: nech trpí namiesto mňa a hladuje. Preto tento mor napadol ľudí.

Akoby dnes

Približne rovnaké súdy vyslovuje nemenovaná dcéra a syn. Sú mladí a pandémia rýchlo uvoľňuje pracovné miesta tých, ktorí majú nad 45 rokov. Otec a matka sú touto logikou detí pobúrení, ale otec rodiny čoskoro dostane ponuku stať sa hlavným účtovníkom korporácie baróna Krüga a jeho postoj k pandémii sa mení. Hovorí svojej manželke:„Hlavný účtovník Krügovho koncernu!’’ Mojimi rukami prejdú denne milióny. Taký čo mu ešte mlieko po brade tečie by to nezvládol. A hovoria, že ľudí nad päťdesiat rokov už nie je treba… Kto by si pred tridsiatimi rokmi myslel, keď som nastupoval ku Krügovi, že to dotiahnem až na hlavného účtovníka! Krásna kariéra, matka! Pravda, zaslúžil som si to; Pracoval som poctivo, neúnavne… Sám barón ma volá „kolega“, a nie „pán taký a taký“, ako všetku túto mládež. „Nateraz prevezmete účtovné oddelenie, kolega.“ – „Prosím, pán barón.“ Tak mi to povedal!.. Áno! A vieš, matka, na toto miesto malo zálusk ďalších päť ľudí. Ale chápeš, všetci zomreli… A všetci na bielu nemoc. Ako tu nemôžem premýšľať… Vieš čo, poviem ti to na rovinu, matka: vďaka bohu, že sa objavila táto biela nemoc!“

Bezmocnosť?

Čapek v ostro satirickej forme ukazuje bezmocnosť oficiálnej lekárskej vedy, ktorú predstavuje profesor Siegelius a jeho klinika. V rozhovore s novinárom, ktorý kladie naivné otázky, Siegelius začína strácať duševný pokoj. Keď sa reportér spýtal, ako sa môžno ochrániť pred infekciou, profesor skričí: „Čo-oh-o? Ochrániť? Nijak! Absolútne nemožné! (Vyskočí.) Všetci na ňu umrieme. Každý po štyridsiatke je odsúdený… Vám je to jedno, vo vašich hlúpych tridsiatich! Ale my v zrelom veku… Poďte sem! Pozrite, nemám nič na tvári? Nejaká biela škvrna? Čo? Ešte nie? Koľkokrát denne chodím k zrkadlu… Vašich čitatelov zaujíma, ako sa ochrániť… Samozrejme! Toto zaujíma aj mňa. (Sadne si a zovrie hlavu v rukách.) Bože, aká bezmocná je veda! “Reportér žiada pána radcu, aby povedal čitateľom niekoľko povzbudivých slov. Tu je Siegeliusova odpoveď: „Áno… Napíšte vo svojich novinách, že… sa s tým treba zmieriť.

Nová „normálnosť“

Táto odpoveď mi pripomína predpoved Klausa Schwaba z knihy „COVID-19. Veľký reset “sa opakuje rôznymi spôsobmi: s pandémiou COVID-19 prišla„ nová normálnosť “a vy sa s ňou musíte zmieriť.

Zrazu sa v kancelárii profesora Siegeliusa objaví doktor Galén. Profesorovi ponúka, aby na klinike vyskúšal metódu liečenia bielej nemoci. Galén má s liečbou skúsenosť s veľmi dobrými výsledkami. Profesorov skepticizmus postupne prerastá do záujmu. Nakoniec súhlasí, že Galénovi poskytne na svojej klinike oddelenie, kde sú umiestnení najchudobnejší pacienti. Lekár okamžite vysvetľuje, že tajomstvá svojej liečby odhalí iba pod podmienkou, že sa mocní tohto sveta vojny vzdajú. Na jednej strane zachránia pred smrtou milióny ľudí, ktorí ochorejú bielou nemocou. Na druhej strane sa zabráni smrti ešte väčšieho počtu ľudí na poliach veľkej vojny. Galén upresňuje, že kým nebude táto podmienka splnená, bude liečiť iba chudobných, pretože bohatí majú možnosť vyvinúť tlak na úrady a snažiť sa od nich zastaviť preteky v zbrojení a uzavrieť večný mier. Toto je ultimátum pre všetkých bohatých.

Dialóg nám takmer známy

Profesor Siegelius dáva súhlas na klinické skúšky Galénovej metódy v nádeji, že sa vzdá svojho extrémizmu, pretože získal dobrú pozíciu, veľa peňazí. Ako však ukazujú udalosti, doktor Galén je neochvejný. Žiada, aby profesor využil svoju autoritu a vyvinul tlak na vládne úrady.

Začína sa konfrontácia medzi profesorom Siegeliusom a mocnými tohto sveta, stojacimi za ním (vrátane baróna Krüga) na jednej strane a doktorom Galénom na strane druhej. Oficiálna lekárska veda stále nemôže nič urobiť. Z rozhovoru medzi barónom Krügom a profesorom:

Barón Krüg. Za súčasných okolností sa teda proti bielej nemoci nedá nič robiť?

Siegelius. Môže, barón, vďaka bohu, že môže. Práve v posledných dňoch sa mi pošťastilo dosiahnuť brilantný úspech… Teraz už môžeme dúfať, že sa nám čoskoro podarí zabrániť ďalšiemu šíreniu choroby… Aj keď je to stále prísne tajné, ale, samozrejme , nie pre vás… Čoskoro vyjde zákon o izolácii nakazených bielou nemocou. Môj nápad, barón. Samotný maršál mi prisľúbil pomoc. To bude najväčší úspech v boji s Čengovou chorobou… Každý pacient, každý, u koho sa zistí biela škvrna, musí byť  odoslaný do stráženého tábora.

Do hrobu pod dohľadom

Barón Krüg. Aha, a tam všetci postupne vymrú?

Siegelius. Áno, ale pod lekárskym dohľadom. Čengova choroba je nákazlivá a každý pacient roznáša infekciu. Musíme pred ňou chrániť ostatných… nás všetkých, drahý barón. Akákoľvek sentimentalita v tejto záležitosti je trestná. Chorí, ktorí sa pokúsia utiecť z tábora, budú zastrelení. Každý občan nad štyridsať rokov podlieha mesačnej lekárskej prehliadke. Šíreniu Čengovej choroby treba zabrániť násilnými opatreniami, inak sa nedá.

Barón Krüg. Máte pravdu, drahý Siegelius. Je škoda, že ste toto opatrenie nemohli zaviesť už skôr.

Siegelius. Áno, je to škoda. Stratili sme čas kvôli hlúpemu povyku s Galénovou metódou a choroba sa zatiaľ šírila… Je najvyšší čas dostať týchto pacientov za ostnatý drôt, pričom nedovoliť žiadne výnimky.

Barón Krüg (vstáva). Áno, čo je najdôležitejšie, neexistujú žiadne výnimky. Ďakujem vám, pán radca.

Paralela

K tomuto úryvku sa nevyjadrujem. Sám čitateľ si vytvorí paralelu so súčasnosťou. A udalosti hry nadobúdajú čoraz dramatickejší charakter. Počas rozhovoru medzi profesorom a barónom sa ukazuje, že na tele posledného je biela škvrna – Krüg sa nakazil. Baróna zachváti strach. Prichádza k doktorovi Galénovi, ale ten mu dáva svoje ultimátum. Krüg po dlhom trápení ide k Maršalovi a prosí ho, aby zastavil prípravy na vojnu. Maršál je neúprosný a barón spácha samovraždu. Po chvíli sa Maršal nakazí. Stráca duševný pokoj. Chápe, že vojnu, ktorú práve začal, nemožno vyhrať (zostáva mu len niekoľko týždňov života). Maršál prechádza obrovskou vnútornou obrodou. Dokonca ani zo strachu pred smrťou, ale z presvedčenia sa mení z bezohľadného vojenského vodcu na pacifistu. Maršál volá doktora Galéna, aby dal súhlas na jeho ultimátum…

Hra sa končí tragicky: na ceste k Maršalovi Galéna zabije nahnevaný dav prívržencov vojny, ktorý sa dozvedel, že lekár túto vojnu nepodporuje.

Čapkova „dnešná“ vojna

Bodku za svojim dielom dal Karel Čapek v decembri 1936. Do vypuknutia 2. svetovej vojny zostávali necelé tri roky. Dnes vidíme prototypy Maršala, aj baróna Krüga aj profesora Siegeliusa a samozrejme doktora Galéna. Len vtedy sa pripravovali na vojnu, kde ľudí mali ničiť lietadlá, tanky, delá a toxické látky; dnešná vojna je založená na používaní vírusov, baktérií a pochybných preparátov. Stúpenci doktora Galéna sú dnes pripravení zachraňovať ľudstvo a zároveň žiadajú ukončenie barbarskej vojny proti ľudskosti.

V časoch Karla Čapka politici tvrdili, že ľudstvo môžu zachrániť iba zbrane, tanky a lietadlá. V dnešnej dobe hovoria, že ľudstvo zachránia iba vakcíny. Súčasní stúpenci doktora Galéna namietajú: hovoria, že ide o novú zbraň v krásnom balení. A stúpenci profesora Siegeliusa, baróna Krüga a Maršala sa môžu prebudiť až vtedy, keď na nich zaútočia nové zbrane. Nebolo by príliš neskoro.

zdroj: hlavnydennik.sk

0Shares
Film a TV Kultúra Video Zaujímavosti